ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بست VICTAULIC کربن استیل عدد "3/4 450,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 بست VICTAULIC فولاد عدد "1 320,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 بست VICTAULIC فولاد عدد "1.1/2 400,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 بست VICTAULIC فولاد عدد "2 470,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 بست VICTAULIC فولاد عدد "2.1/2 450,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 بست VICTAULIC فولاد عدد "3 550,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 بست VICTAULIC فولاد عدد "4 650,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل