ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بست VICTAULIC کربن استیل عدد "1 396,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 بست VICTAULIC کربن استیل عدد "1.1/4 400,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 بست VICTAULIC کربن استیل عدد "1.1/2 440,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 بست VICTAULIC کربن استیل عدد "2 517,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 بست VICTAULIC کربن استیل عدد "2.1/2 715,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 بست VICTAULIC کربن استیل عدد "3 730,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 بست VICTAULIC کربن استیل عدد "4 935,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 بست VICTAULIC کربن استیل عدد "5 960,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
9 بست VICTAULIC کربن استیل عدد "6 1,870,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
10 بست VICTAULIC کربن استیل عدد "8 2,100,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل