ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 واشر لاستیکی عدد "1/2 1,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 واشر لاستیکی عدد "3/4 1,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 واشر لاستیکی عدد "1 1,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 واشر لاستیکی عدد "1.1/4 2,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 واشر لاستیکی عدد "1.1/2 2,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 واشر لاستیکی عدد "2 2,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 واشر لاستیکی عدد "2.1/2 3,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 واشر لاستیکی عدد "3 3,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 واشر لاستیکی عدد "4 4,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 واشر لاستیکی عدد "5 5,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 واشر لاستیکی عدد "6 6,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 واشر لاستیکی عدد "8 8,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 واشر لاستیکی عدد "10 10,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل