ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 نوار خطی مشکی آلتن 55m - 2kg کیلوگرم 5cm 240,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 نوار خطی مشکی آلتن 55m - 4kg کیلوگرم 10cm 240,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 نوار خطی مشکی آلتن 55m - 6kg کیلوگرم 15cm 240,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 نوار خطی سفید آلتن 55m - 2kg کیلوگرم 5cm 240,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 نوار خطی سفید آلتن 55m - 4kg کیلوگرم 10cm 240,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 نوار خطی سفید آلتن 55m - 6kg کیلوگرم 15cm 240,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 نوار سرجوش آلتن 11m-800gr کیلوگرم 5cm 240,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 نوار سرجوش آلتن کیلوگرم 15cm 240,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
9 پرایمر آلتن لیتر 5 1,800,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
10 پرایمر آلتن لیتر 25 5,760,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل