ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 خمیر لوله کشی پژوهش قوطی 0 28,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 کنف لوله کشی کیلوگرم 0 200,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل