قیمت لوله های فلزی هر پنج روز یکبار بروز رسانی میگردد درنتیجه ممکن است در فاکتور نهایی با اندکی کاهش و یا افزایش قیمت مواجه باشیم.

لازم به ذکر است لوله ها مطابق وزن و ضخامت درج شده در لیست قیمت عرضه میگردد لذا خواهشمند است در صورت وجود اختلاف قیمت پایپ کالا با سایر عرضه کنندگان به این مورد توجه فرمائید .


ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله بدون درز(مانسمان)سبک اهواز لوله بدون درز(مانسمان)سبک اهواز Thickness: 3mm-Weight:13 Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1
2 لوله بدون درز(مانسمان)سبک اهواز لوله بدون درز(مانسمان)سبک اهواز Thickness:3mm-Weight:18Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1.1/4
3 لوله بدون درز(مانسمان)سبک اهواز لوله بدون درز(مانسمان)سبک اهواز Thickness:3.2mm-Weight:22Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1.1/2
4 لوله بدون درز(مانسمان)سبک اهواز لوله بدون درز(مانسمان)سبک اهواز Thickness:3.5mm-Weight:30Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "2
5 لوله بدون درز(مانسمان)سبک اهواز لوله بدون درز(مانسمان)سبک اهواز Thickness:4mm-Weight:37Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "2.1/2
6 لوله بدون درز(مانسمان)سبک اهواز لوله بدون درز(مانسمان)سبک اهواز Thickness:4mm-Weight:46 Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "3
7 لوله بدون درز(مانسمان)سبک اهواز لوله بدون درز(مانسمان)سبک اهواز Thickness:4mm-Weight:67Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "4
جمع کل