قیمت لوله های فلزی هر پنج روز یکبار بروز رسانی میگردد درنتیجه ممکن است در فاکتور نهایی با اندکی کاهش و یا افزایش قیمت مواجه باشیم.

لازم به ذکر است لوله ها مطابق وزن و ضخامت درج شده در لیست قیمت عرضه میگردد لذا خواهشمند است در صورت وجود اختلاف قیمت پایپ کالا با سایر عرضه کنندگان به این مورد توجه فرمائید .


ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز Thickness:2.78 mm-Weight:7.6Kg شاخه 6 متر "1/2 340,000
2 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز Thickness:2.87 mm-Weight:10.14Kg شاخه 6 متر "3/4 420,000
3 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز Thickness:3.38 mm-Weight:15Kg شاخه 6 متر "1 680,000
4 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز Thickness:3.56 mm-Weight:20.3Kg شاخه 6 متر "1.1/4 950,000
5 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز Thickness:3.68 mm-Weight:24.3Kg شاخه 6 متر "1.1/2 980,000
6 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز Thickness:3.91 mm-Weight:32Kg شاخه 6 متر "2 1,250,000
7 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز Thickness:5.16 mm-Weight:51.7Kg شاخه 6 متر "2.1/2 1,800,000
8 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز Thickness:5.5 mm-Weight:67.7Kg شاخه 6 متر "3 2,200,000
9 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز Thickness:6 mm-Weight:96Kg شاخه 6 متر "4 3,400,000
10 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز Thickness:6.5 mm-Weight:130Kg شاخه 6 متر "5 5,100,000
11 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 اهواز Thickness:7.11 mm-Weight:168Kg شاخه 6 متر "6 5,600,000
جمع کل