قیمت لوله های فلزی هر پنج روز یکبار بروز رسانی میگردد درنتیجه ممکن است در فاکتور نهایی با اندکی کاهش و یا افزایش قیمت مواجه باشیم.

لازم به ذکر است لوله ها مطابق وزن و ضخامت درج شده در لیست قیمت عرضه میگردد لذا خواهشمند است در صورت وجود اختلاف قیمت پایپ کالا با سایر عرضه کنندگان به این مورد توجه فرمائید .


ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:2.5mm-Weight:7Kg شاخه 6 متر "1/2 267,800
2 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:2.5mm-Weight:8.5Kg شاخه 6 متر "3/4 315,000
3 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:2.7mm-Weight:12.5Kg شاخه 6 متر "1 504,000
4 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:2.8mm-Weight:15Kg شاخه 6 متر "1.1/4 630,000
5 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:2.8mm-Weight:18Kg شاخه 6 متر "1.1/2 756,000
6 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:3mm-Weight:25Kg شاخه 6 متر "2 903,000
7 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:3.2mm-Weight:37Kg شاخه 6 متر "2.1/2 1,470,000
8 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:3.5mm-Weight:44Kg شاخه 6 متر "3 1,522,500
9 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:4mm-Weight:66Kg شاخه 6 متر "4 2,373,000
10 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:5mm-Weight:100Kg شاخه 6 متر "5 3,297,000
11 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:6mm-Weight:135Kg شاخه 6 متر "6 4,546,500
12 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:6.35mm-Weight:200Kg شاخه 6 متر "8 6,500,000
13 لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین Thickness:6.35 mm-Weight:252Kg شاخه 6 متر "10 8,300,000
14 لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین Thickness:6.35 mm-Weight:300Kg شاخه 6 متر "12 11,000,000
15 لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین Thickness:6.35 mm-Weight:420Kg شاخه 6 متر "14 13,900,000
16 لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین Thickness:7.9 mm-Weight:470Kg شاخه 6 متر "16 16,500,000
جمع کل