قیمت لوله های فلزی هر پنج روز یکبار بروز رسانی میگردد درنتیجه ممکن است در فاکتور نهایی با اندکی کاهش و یا افزایش قیمت مواجه باشیم.

لازم به ذکر است لوله ها مطابق وزن و ضخامت درج شده در لیست قیمت عرضه میگردد لذا خواهشمند است در صورت وجود اختلاف قیمت پایپ کالا با سایر عرضه کنندگان به این مورد توجه فرمائید .


ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:2.5mm-Weight:7Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1/2 520,000
2 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:2.5mm-Weight:8.5Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "3/4 620,000
3 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:2.7mm-Weight:12.5Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1 820,000
4 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:2.8mm-Weight:15Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1.1/4 1,050,000
5 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:2.8mm-Weight:18Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1.1/2 1,250,000
6 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:3mm-Weight:25Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "2 1,650,000
7 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:3.2mm-Weight:37Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "2.1/2 2,900,000
8 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:3.5mm-Weight:44Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "3 3,400,000
9 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:4mm-Weight:66Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "4 4,300,000
10 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:5mm-Weight:100Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "5 5,600,000
11 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:6mm-Weight:135Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "6 7,500,000
12 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین Thickness:6.35mm-Weight:195Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "8 12,300,000
13 لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین Thickness:6.35 mm-Weight:245Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "10 14,600,000
14 لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین Thickness:6.35 mm-Weight:295Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "12 17,500,000
15 لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین Thickness:6.35 mm-Weight:400Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "14 24,000,000
16 لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین Thickness:7.9 mm-Weight:460Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "16 27,000,000
جمع کل