قیمت لوله های فلزی هر پنج روز یکبار بروز رسانی میگردد درنتیجه ممکن است در فاکتور نهایی با اندکی کاهش و یا افزایش قیمت مواجه باشیم.

لازم به ذکر است لوله ها مطابق وزن و ضخامت درج شده در لیست قیمت عرضه میگردد لذا خواهشمند است در صورت وجود اختلاف قیمت پایپ کالا با سایر عرضه کنندگان به این مورد توجه فرمائید .


ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:2.78 mm-Weight:7.6Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1/2 1,627,500
2 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:2.87 mm-Weight:10.14Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "3/4
3 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:3.38 mm-Weight:15Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1 3,433,500
4 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:3.56 mm-Weight:20.3Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1.1/4 2,803,500
5 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:3.68 mm-Weight:24.3Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1.1/2 4,462,500
6 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:3.91 mm-Weight:32Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "2 5,250,000
7 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:5.16 mm-Weight:51.7Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "2.1/2 5,985,000
8 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:5.5 mm-Weight:67.7Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "3 8,190,000
9 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:6 mm-Weight:96Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "4 9,712,500
10 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:6.5 mm-Weight:130Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "5 14,175,000
11 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:7.11 mm-Weight:169Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "6 18,060,000
12 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:8.2 mm-Weight:255Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "8 30,282,000
13 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:9.27 mm-Weight:360Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "10 39,490,200
14 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:10.31 mm-Weight:478Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "12 50,830,500
15 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:11.13 mm-Weight:566Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "14 60,564,000
16 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:12.7 mm-Weight:739Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "16 78,949,500
جمع کل