قیمت لوله های فلزی هر پنج روز یکبار بروز رسانی میگردد درنتیجه ممکن است در فاکتور نهایی با اندکی کاهش و یا افزایش قیمت مواجه باشیم.

لازم به ذکر است لوله ها مطابق وزن و ضخامت درج شده در لیست قیمت عرضه میگردد لذا خواهشمند است در صورت وجود اختلاف قیمت پایپ کالا با سایر عرضه کنندگان به این مورد توجه فرمائید .


ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:2.78 mm-Weight:7.6Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1/2 504,000
2 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:2.87 mm-Weight:10.14Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "3/4 609,000
3 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:3.38 mm-Weight:15Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1 819,000
4 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:3.56 mm-Weight:20.3Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1.1/4 1,071,000
5 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:3.68 mm-Weight:24.3Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1.1/2 1,291,500
6 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:3.91 mm-Weight:32Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "2 1,837,500
7 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:5.16 mm-Weight:51.7Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "2.1/2 2,887,500
8 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:5.5 mm-Weight:67.7Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "3 4,095,000
9 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:6 mm-Weight:96Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "4 5,040,000
10 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:6.5 mm-Weight:130Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "5 7,140,000
11 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:7.11 mm-Weight:169Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "6 8,190,000
12 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:8.2 mm-Weight:255Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "8 13,941,716
13 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:9.27 mm-Weight:360Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "10 21,617,492
14 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:10.31 mm-Weight:478Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "12 27,413,486
15 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:11.13 mm-Weight:566Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "14 34,578,588
16 لوله بدون درز(مانسمان) رده 40 چین Thickness:12.7 mm-Weight:739Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "16 45,147,662
جمع کل