قیمت لوله های فلزی هر پنج روز یکبار بروز رسانی میگردد درنتیجه ممکن است در فاکتور نهایی با اندکی کاهش و یا افزایش قیمت مواجه باشیم.

لازم به ذکر است لوله ها مطابق وزن و ضخامت درج شده در لیست قیمت عرضه میگردد لذا خواهشمند است در صورت وجود اختلاف قیمت پایپ کالا با سایر عرضه کنندگان به این مورد توجه فرمائید .


ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان Thickness:2.5mm Weight:7.8Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1/2 520,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان Thickness:2.5mm Weight:9.8Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "3/4 670,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان Thickness:3mm Weight:14.7Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1 985,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان Thickness:3mm Weight:18.6Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1.1/4 1,260,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان Thickness:3mm Weight:21.3Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1.1/2 1,420,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان Thickness:3.5mm Weight:31Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "2 2,125,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان Thickness:4mm Weight:42.9Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "2.1/2 3,020,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان Thickness:4 mm Weight:52.3Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "3 3,540,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان Thickness:4 mm Weight:67.2Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "4 4,650,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان Thickness:4 mm Weight:83Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "5 6,040,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان Thickness:4 mm Weight:98.9Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "6 7,100,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان Thickness:4 mm Weight:129Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "8 9,135,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل