قیمت لوله های فلزی هر پنج روز یکبار بروز رسانی میگردد درنتیجه ممکن است در فاکتور نهایی با اندکی کاهش و یا افزایش قیمت مواجه باشیم.

لازم به ذکر است لوله ها مطابق وزن و ضخامت درج شده در لیست قیمت عرضه میگردد لذا خواهشمند است در صورت وجود اختلاف قیمت پایپ کالا با سایر عرضه کنندگان به این مورد توجه فرمائید .


ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه سنگین ساوه Thickness:2.5mm Weight:7.8Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1/2 630,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه سنگین ساوه Thickness:2.5mm Weight:9.5Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "3/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه سنگین ساوه Thickness:3mm Weight:14.5Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1 1,420,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه سنگین ساوه Thickness:3mm Weight:18.5Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1.1/4
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه سنگین ساوه Thickness:3mm Weight:20Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1.1/2 1,890,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه سنگین ساوه Thickness:3mm Weight:26.6Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "2
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه سنگین ساوه Thickness:4mm Weight:44Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "2.1/2 4,515,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه سنگین ساوه Thickness:4mm Weight:52.2Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "3 4,730,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه سنگین ساوه Thickness:4mm Weight:67.2Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "4 5,830,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه سنگین ساوه Thickness:4.85mm Weight:100Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه سنگین ساوه Thickness:4.85mm Weight:120Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل