قیمت لوله های فلزی هر پنج روز یکبار بروز رسانی میگردد درنتیجه ممکن است در فاکتور نهایی با اندکی کاهش و یا افزایش قیمت مواجه باشیم.

لازم به ذکر است لوله ها مطابق وزن و ضخامت درج شده در لیست قیمت عرضه میگردد لذا خواهشمند است در صورت وجود اختلاف قیمت پایپ کالا با سایر عرضه کنندگان به این مورد توجه فرمائید .


ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا Thickness:2.5mm-Weight:7.8Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1/2 619,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا Thickness:2.5mm-Weight:9.8Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "3/4 829,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا Thickness:2.8mm-Weight:13.5Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1 1,176,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا Thickness:2.8mm-Weight:17.5Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1.1/4 1,522,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا Thickness:2.8mm-Weight:19.8Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1.1/2 1,732,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا Thickness:2.8mm-Weight:24.5Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "2 2,289,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا Thickness:3.30mm-Weight:36Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "2.1/2 3,276,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا Thickness:4mm-Weight:52Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "3 4,305,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا Thickness:4mm-Weight:67Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "4 5,670,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا Thickness:4mm-Weight:83Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "5
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا Thickness:4.2mm-Weight:104Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "6
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل