ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد 1/2" 74,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد 3/4" 81,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "1 88,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "1.1/4 100,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "1.1/2 113,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "2 136,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "2.1/2 162,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "3 190,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "4 218,669
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "5 339,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 فلنج توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد "6 396,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل