ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله گالوانیزه سبک درپاد Thickness : 2mm Weight : 6Kg شاخه "1/2 258,500
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 لوله گالوانیزه سبک درپاد Thickness : 2mm Weight : 8Kg شاخه "3/4 341,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 لوله گالوانیزه سبک درپاد Thickness : 2.5mm Weight : 12Kg شاخه "1 487,300
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 لوله گالوانیزه سبک درپاد Thickness : 2.5mm Weight : 15Kg شاخه "1.1/4 616,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 لوله گالوانیزه سبک درپاد Thickness : 2.5mm Weight : 18Kg شاخه "1.1/2 709,500
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 لوله گالوانیزه سبک درپاد Thickness : 2.5mm Weight : 22Kg شاخه "2 902,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 لوله گالوانیزه سبک درپاد Thickness : 3mm Weight : 34Kg شاخه "2.1/2 1,353,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 لوله گالوانیزه سبک درپاد Thickness : 3mm Weight : 40Kg شاخه "3 1,650,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
9 لوله گالوانیزه سبک درپاد Thickness : 3mm Weight : 50Kg شاخه "4 2,112,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل