ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله گالوانیزه سبک درپاد لوله گالوانیزه سبک درپاد Thickness : 2mm Weight : 6Kg tolerance:±5% شاخه "1/2 324,450
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 لوله گالوانیزه سبک درپاد لوله گالوانیزه سبک درپاد Thickness : 2mm Weight : 8Kg tolerance:±5% شاخه "3/4 410,970
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 لوله گالوانیزه سبک درپاد لوله گالوانیزه سبک درپاد Thickness : 2.5mm Weight : 12Kg tolerance:±5% شاخه "1 627,270
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 لوله گالوانیزه سبک درپاد لوله گالوانیزه سبک درپاد Thickness : 2.5mm Weight : 15Kg tolerance:±5% شاخه "1.1/4 767,865
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 لوله گالوانیزه سبک درپاد لوله گالوانیزه سبک درپاد Thickness : 2.5mm Weight : 18Kg tolerance:±5% شاخه "1.1/2 886,830
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 لوله گالوانیزه سبک درپاد لوله گالوانیزه سبک درپاد Thickness : 2.5mm Weight : 22Kg tolerance:±5% شاخه "2 1,135,575
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 لوله گالوانیزه سبک درپاد لوله گالوانیزه سبک درپاد Thickness : 3mm Weight : 32Kg tolerance:±5% شاخه "2.1/2 1,665,510
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 لوله گالوانیزه سبک درپاد لوله گالوانیزه سبک درپاد Thickness : 3mm Weight : 40Kg tolerance:±5% شاخه "3 1,957,515
  • 0 از 1 تا بی نهایت
9 لوله گالوانیزه سبک درپاد لوله گالوانیزه سبک درپاد Thickness : 3mm Weight : 50Kg tolerance:±5% شاخه "4 2,519,895
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل