ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله گالوانیزه سنگین درپاد Thickness : 2.5mm Weight : 7.2Kg شاخه "1/2 297,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 لوله گالوانیزه سنگین درپاد Thickness : 2.5mm Weight : 9.3Kg شاخه "3/4 377,300
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 لوله گالوانیزه سنگین درپاد Thickness : 3mm Weight : 14Kg شاخه "1 583,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 لوله گالوانیزه سنگین درپاد Thickness : 3mm Weight : 18Kg شاخه "1.1/4 737,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 لوله گالوانیزه سنگین درپاد Thickness : 3mm Weight : 21Kg شاخه "1.1/2 825,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 لوله گالوانیزه سنگین درپاد Thickness : 3mm Weight : 26Kg شاخه "2 1,089,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 لوله گالوانیزه سنگین درپاد Thickness : 4mm Weight : 44Kg شاخه "2.1/2 1,793,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 لوله گالوانیزه سنگین درپاد Thickness : 4mm Weight : 52Kg شاخه "3 2,123,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
9 لوله گالوانیزه سنگین درپاد Thickness : 4mm Weight : 68Kg شاخه "4 2,706,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل