ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 هیدرانت آریا کوپلینگ ته نازلی "1.1/2 جفت "2*"1.1/2 390,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 هیدرانت آریا کوپلینگ ته نازلی "2.1/2 جفت "2*"2.1/2 655,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 نازل ساده آریا کوپلینگ با هیدرانت ته نازلی "1.1/2 عدد "1.1/2 409,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 نازل شیردار آریا کوپلینگ بدون دنباله عدد "1 491,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 نازل شیردار آریا کوپلینگ با هیدرانت ته نازلی 1.1/2" عدد "1.1/2 995,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 نازل شیردار فلزی آریا کوپلینگ بدون دنباله عدد "1 693,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 نازل شیردار فلزی آریا کوپلینگ با هیدرانت ته نازلی "1.1/2 عدد "1.1/2 1,549,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 دنباله آریا کوپلینگ عدد "3/4 88,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 دنباله آریا کوپلینگ عدد "1 88,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 تبدیل آریا کوپلینگ عدد "2*"1.1/2 497,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 تبدیل آریا کوپلینگ عدد "2*"2.1/2 630,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 تبدیل آریا کوپلینگ عدد "2.1/2*"1.1/2 598,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگ عدد "1.1/2 1,348,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگ عدد "1 882,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگ عدد "2.1/2 2,891,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگ عدد "2 2,116,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 کوپلینگ آریا کوپلینگ جفت "1 277,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 هیدرانت آریا کوپلینگ جفت "1 277,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ با زنجیر کامل جفت "1 296,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 کوپلینگ آریا کوپلینگ جفت "1.1/2 365,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 هیدرانت آریا کوپلینگ جفت "1.1/2 365,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ با زنجیر کامل جفت "1.1/2 390,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 کوپلینگ آریا کوپلینگ جفت "2 497,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 هیدرانت آریا کوپلینگ جفت "2 497,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ با زنجیر کامل جفت "2 522,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 کوپلینگ آریا کوپلینگ جفت "2.1/2 705,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 هیدرانت آریا کوپلینگ جفت "2.1/2 705,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ با زنجیر کامل جفت "2.1/2 730,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 کوپلینگ آریا کوپلینگ جفت "3 781,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 هیدرانت آریا کوپلینگ جفت "3 781,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 کوپلینگ آریا کوپلینگ جفت "4 1,877,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 هیدرانت آریا کوپلینگ جفت "4 1,877,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ با زنجیر کامل جفت "4 1,902,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 کوپلینگ تبدیلی آریا کوپلینگ جفت "1.1/2*"1 390,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 کوپلینگ تبدیلی آریا کوپلینگ جفت "1.1/2*"3/4 390,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ سفید -یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم عدد 50*60*17 4,435,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ قرمز-یراق آلات با آبکاری نیکل کروم عدد 50*60*17 4,435,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ سفید - یراق آلات با آبکاری نیکل کروم عدد 60*75*17 4,536,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ قرمز- یراق آلات با آبکاری نیکل کروم عدد 60*75*17 4,536,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 جعبه آتش نشانی توکار بدون قرقره آریا کوپلینگ با درب و قاب استیل نگیر خشدار , یراق آلات با آبکاری نیکل کروم عدد 60*75*17 7,509,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو قلو بدون قرقره آریا کوپلینگ سفید - با یک درب طلق خور قسمت خاموش کننده - یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم عدد 90*75*20 8,316,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو قلو بدون قرقره آریا کوپلینگ قرمز- با یک درب طلق خور قسمت خاموش کننده - یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم عدد 90*75*20 8,316,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 جعبه آتش نشانی توکار دو قلو بدون قرقره آریا کوپلینگ با درب و قاب استیل نگیر خشدار , یراق آلات با آبکاری نیکل کروم عدد 90*75*20 11,088,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگ سفید - طبقه پائین جهت جا گیری خاموش کننده - یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم عدد 150*60*20 9,109,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگ قرمز - طبقه پائین جهت جا گیری خاموش کننده - یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم عدد 150*60*20 9,109,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگ بدنه داخلی سفید -با درب و قاب استیل نگیر خشدار -یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم عدد 150*60*20 13,482,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 قرقره هوزریل داخل جعبه آریا کوپلینگ شامل قرقره ورق ضخیم دو سر بلبرینگی آریا با سیستم آبرسان داخلی یک تکه برنجی -20 متر شیلنگ فشار قوی 15-45 بار آریا -شیلنگ رابط هوزریلی استنلس استیل آریا دارای غلاف های پرسی استیل با اتصالات تمام برنجی در دو سر بطول 50 سانتی متر عدد 4,636,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 قرقره فایرباکس داخل جعبه آریا کوپلینگ شامل قرقره ورق ضخیم دو سر بلبرینگی آریا با شفت یک تکه آبکاری شده عدد 995,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل