ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 رول بولت HKD 2.5cm عدد M6 7,501
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 رول بولت HKD 3cm عدد M8 9,377
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 رول بولت HKD 4cm عدد M10 10,716
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 رول بولت HKD 5cm عدد M12 20,093
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 رول بولت HKD 6.5cm عدد M16 80,372
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل