ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 الکترود MT هر بسته 2.5 کیلوگرم بسته 2/5 300,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 الکترود آما هر بسته 5 کیلوگرم بسته 2/5 450,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 الکترود آما هر بسته 5 کیلوگرم بسته 3 500,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 الکترود آما هر بسته 5 کیلوگرم بسته 4 520,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 الکترود میکا هر بسته 5 کیلوگرم بسته 3 520,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 الکترود میکا هر بسته 5 کیلوگرم بسته 4 530,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 الکترود اعتماد هر بسته 5 کیلوگرم بسته 3 500,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 الکترود اعتماد هر بسته 5 کیلوگرم بسته 4 500,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل