ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 ترمومتر عمودی ویکا آلمان 0-120 c عدد 10cm 7,000,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 ترمومتر افقی ویکا آلمان 0-120 c عدد 10cm 6,000,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 ترمومتر عمودی طرح ویکا ایران 0-120 c عدد 10cm 2,600,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 ترمومتر افقی طرح ویکا ایران 0-120 c عدد 10cm 2,600,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 ترمومتر عمودی چینی 0-120 c عدد 10cm 1,000,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 ترمومتر افقی چینی 0-120 c عدد 10cm 950,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 ترمومتر عمودی پکنز 0-120 c عدد 10cm 1,400,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 ترمومتر افقی پکنز 0-120 c عدد 10cm 1,000,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
9 ترمومتر مانومتر چینی عدد 10cm 1,000,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل