ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "2 62,680
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "2.1/2 64,900
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "3 90,800
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "4 104,800
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "5 146,500
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد "6 169,700
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل