ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر گازی برنجی امین عدد "1/2 89,250
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر گازی برنجی امین عدد "3/4 132,350
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر گازی برنجی امین عدد "1 186,500
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر گازی برنجی امین عدد "1.1/4 308,750
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر گازی برنجی امین عدد "1.1/2 414,250
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر گازی برنجی امین عدد "2 629,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر قفل شونده امین عدد "1 183,750
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر قفل شونده امین شرب عدد "1.1/2 430,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل