ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر گازی برنجی امین عدد "1/2 74,550
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر گازی برنجی امین عدد "3/4 110,250
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر گازی برنجی امین عدد "1 181,650
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر گازی برنجی امین عدد "1.1/4 278,250
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر گازی برنجی امین عدد "1.1/2 404,250
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر گازی برنجی امین عدد "2 614,250
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر قفل شونده امین عدد "1 181,650
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل