ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر گازی برنجی امین عدد "1/2 110,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر گازی برنجی امین عدد "3/4 160,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر گازی برنجی امین عدد "1 255,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر گازی برنجی امین عدد "1.1/4 440,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر گازی برنجی امین عدد "1.1/2 610,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر گازی برنجی امین عدد "2 900,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر قفل شونده امین عدد "1 255,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل