ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر گازی برنجی امین عدد "1/2 140,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر گازی برنجی امین عدد "3/4 190,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر گازی برنجی امین عدد "1 300,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر گازی برنجی امین عدد "1.1/4 480,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر گازی برنجی امین عدد "1.1/2 660,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر گازی برنجی امین عدد "2 980,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر قفل شونده امین عدد "1 300,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل