ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر پیسوار شیلان بدنه برنجی - دسته فلزی عدد "1/2*"1/2 110,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر پیسوار شیلان بدنه برنجی - دسته فلزی عدد "1/2*"3/8 110,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر پیسوار بدون قالپاق زتا بدنه برنجی - دسته پلی امید عدد "1/2*"1/2 69,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر پیسوار بدون قالپاق زتا بدنه برنجی - دسته پلی امید عدد "1/2*"3/8 69,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر پیسوار زتا بدنه برنجی - دسته پلی امید عدد "1/2*"1/2 72,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر پیسوار زتا بدنه برنجی - دسته پلی امید عدد "1/2*"3/8 72,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر پکیج شیلان بدنه برنجی عدد "1/2 85,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر پکیج شیلان بدنه برنجی عدد "3/4 110,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا CIM 46F- -20 to 90 c-PN16 عدد "1/2*"3/8 397,950
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا CIM 46F- -20 to 90 c-PN16 عدد "1/2*"1/2 357,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا CIM 46- -20 to 90 c-PN16 عدد "1/2*"3/8 236,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 شیر پیسوار برنجی بدون مهره سیم ایتالیا CIM45-PN16- -15 to 90 c عدد "1/2*"1/2 189,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 شیر ماشین لباسشویی برنجی سیم ایتالیا CIM39L-PN16 عدد "1/2*"3/4 231,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل