ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر پیسوار شیلان بدنه برنجی - دسته فلزی عدد "1/2*"1/2 130,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر پیسوار شیلان بدنه برنجی - دسته فلزی عدد "1/2*"3/8 130,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر پیسوار بدون قالپاق زتا بدنه برنجی - دسته پلی امید عدد "1/2*"1/2 85,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر پیسوار بدون قالپاق زتا بدنه برنجی - دسته پلی امید عدد "1/2*"3/8 85,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر پیسوار زتا بدنه برنجی - دسته پلی امید عدد "1/2*"1/2 88,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر پیسوار زتا بدنه برنجی - دسته پلی امید عدد "1/2*"3/8 88,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر پکیج شیلان بدنه برنجی عدد "1/2 97,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر پکیج شیلان بدنه برنجی عدد "3/4 132,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل