قیمت لوله های فلزی هر پنج روز یکبار بروز رسانی میگردد درنتیجه ممکن است در فاکتور نهایی با اندکی کاهش و یا افزایش قیمت مواجه باشیم.

لازم به ذکر است لوله ها مطابق وزن و ضخامت درج شده در لیست قیمت عرضه میگردد لذا خواهشمند است در صورت وجود اختلاف قیمت پایپ کالا با سایر عرضه کنندگان به این مورد توجه فرمائید .


ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین Thickness:3.73 mm-Weight:10Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1/2 1,732,500
2 لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین Thickness:3.91 mm-Weight:14Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "3/4 1,837,500
3 لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین Thickness:4.55 mm-Weight:20Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1 3,360,000
4 لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین Thickness:4.85 mm-Weight:27Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1.1/4 2,887,500
5 لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین Thickness:5.08 mm-Weight:33Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "1.1/2 4,567,500
6 لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین Thickness:5.54 mm-Weight:45Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "2 6,195,000
7 لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین Thickness:7 mm-Weight:69Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "2.1/2 8,400,000
8 لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین Thickness:7.62 mm-Weight:92Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "3 11,550,000
9 لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین Thickness:8.56 mm-Weight:134Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "4 16,065,000
10 لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین Thickness:9.53 mm-Weight:186Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "5 22,050,000
11 لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین Thickness:10.97 mm-Weight:256Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "6 30,975,000
12 لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین Thickness:12.7 mm-Weight:388Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "8 49,770,000
13 لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین Thickness:15.09 mm-Weight:576Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "10 73,710,000
14 لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین Thickness:17.48 mm-Weight:792Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "12 101,482,500
15 لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین Thickness:19.05 mm-Weight:948Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "14 121,443,000
16 لوله بدون درز(مانسمان) رده 80 چین Thickness:21.44 mm-Weight:1220Kg tolerance:±5% شاخه 6 متر "16 156,292,500
جمع کل