ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1/2 1,034,250
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "3/4 1,480,500
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1 1,995,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1.1/4 3,113,250
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1.1/2 3,790,500
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "2 5,649,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "2.1/2 8,914,500
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "3 12,022,500
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل