ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1/2 276,150
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "3/4 383,250
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1 540,750
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1.1/4 771,750
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1.1/2 983,850
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "2 1,669,500
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "2.1/2 2,499,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "3 3,549,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل