ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1/2 321,200
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "3/4 437,800
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1 622,600
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1.1/4 869,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1.1/2 1,161,600
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "2 1,746,800
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "2.1/2 2,816,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "3 3,806,000
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل