ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1/2
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "3/4
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1.1/4
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1.1/2
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "2
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "2.1/2
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "3
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل