ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1/2 513,975
  • 0 از 1 تا بی نهایت
2 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "3/4 743,820
  • 0 از 1 تا بی نهایت
3 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1 995,610
  • 0 از 1 تا بی نهایت
4 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1.1/4 1,414,875
  • 0 از 1 تا بی نهایت
5 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "1.1/2 1,890,735
  • 0 از 1 تا بی نهایت
6 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "2 2,836,680
  • 0 از 1 تا بی نهایت
7 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "2.1/2 4,579,575
  • 0 از 1 تا بی نهایت
8 شیر فلکه کشویی برنجی کیتز عدد "3 6,010,620
  • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل