وبلاگ

 • نقاط مرجع

  موقعیت هر شی همیشه رابطه­ ی نسبی با شی مبدادارد. برای نمونه، موقعیت مبدل حرارتی پنج بلوک از محل ساختمان خدمات عمومی فاصله دارد. برای دقت بیشتر ، مبدل حرارتی چهار واحد از شرق و سه واحد ازجنوب با ساختمان خدمات عمومی فاصله دارد. به این ترتیب، جهت و فاصله­ ی با ساختمان خدمات عمومی در نظر گرفته می­شود.

  ادامه مطلب
 • رویای آمریکایی لوله کش سیاستمدار

  در هر صنف و پیشه ای هستند افرادی که خواسته یا ناخواسته پا به دنیای سیاست میگذارند. ساموئل جوزف ورزل باچر یا به قول رسانه های امریکایی- جو لوله کش Joe the Plumber - یکی از آنهاست که به دنبال رویای امریکایی اش اکنون به افراطی ترین نظریات جناح جمهوری خواه امریکا رسیده است. چگونگی این تغییر و تحول را بخوانید.

  ادامه مطلب
 • تدوین استاندارد ایرانی گرمایش کفی

  استاندارد ملی گرمایش کفی با شماره 18518ISIRI براساس ویرایش جدید استانداردEN1264 تدوین شد. این استاندارد در پنج بخش تعاریف، تعیین توان حرارتی، اندازه گذاری، نصب و سطوح گرمایشی در پنج بخش تعاریف، تعیین توان حرارتی، اندازه گذاری، نصب و سطوح گرمایشی به تصویب رسید.

  ادامه مطلب
 • برنامه جامع دوبی برای تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر

  همه ی ساختمان ها در دوبی ، باید تا سال 2030 روی پشت بام از پنل های خورشیدی استفاده کنند. این الزام بخشی از استراتژی مهم استفاده از انرژی پاک تا سال 2050 است. طبق برنامه تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر قرار است تا سال 2050 به میزان %75 از انرژی مورد نیاز امارات از منابع تجدیدپذیر تامین شود.

  ادامه مطلب
 • روتنبرگر و ارتقای ابزار

  شرکت روتنبرگر - شریک تجاری سوپرپاپپ و بزرگترین تولیدکننده ی ابزار تاسیساتی جهان- در چندماه گذشته اقدام به ارتقای تعدادی از محصولات خود کرده است. این شرکت که حدود 6000 ابزار تاسیساتی دارد، با داشتن یکی از قویترین واحدهای طرح و توسعه همواره در ارایه محصولات جدید و ارتقای محصولات قبلی پیشگام بوده است.

  ادامه مطلب