طراحی پایپینگ (بخش دوم)، کد،طراحی و ساخت (قسمت ششم)

۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۷:۰۲:۱۹
طراحی پایپینگ (بخش دوم)، کد،طراحی و ساخت (قسمت ششم)

نکته 2: پس از آن که مشخصات توسعه یافتند در پایگاه داده شرکت بدون آن که به طور تناوبی مرور و به روز رسانی شوند، ذخیره می گردند. استانداردهای صنعتی تغییر پیدا می کنند، اعداد تغییر می یابند، کارخانه ها به فروش می رسند یا خریداری می شوند، تولید کنندگان محصولات خود را بهبود می بخشند و غیره. تمامی این ها نیاز و ضرورت مرور و بررسی مجدد مشخصات طی بازه زمانی مشخص را می طلبد.

شرکتی که مجموعه مشخصات خود را ذخیره می کند باید آن مشخصات را حداقل هر دو سال یکبار مرور کند.

این زمان بندی به دو دلیل جواب می دهد : 1. استانداردهای صنعتی به طور میانگین هر دو سال یکبار منتشر می شوند، و 2. پروژه های بزرگ تقریبا به طور میانگین دو سال به طول می انجامند. تجربیات حاصل از پروژه ها را می توان در مشخصات ذکر کرد و درخواست بازبینی نمود.

نکته3 : مشخصاتی که گستره وسیعی در محتوای خود دارند نشان می دهد که تلاش در جهت افزایش محدوده کاربرد بوده است. یک لیست مشخصات پایپینگ تنها باید حاوی آن قطعات و اطلاعاتی باشد که در کارهای اصلی نیاز است. به عنوان مثال :

  1.     محدوده فشار/دما مشخصات
  2.     ضریب محدود کننده برای دما / فشار
  3.     ماده لوله
  4.     نوع ،درجه بندی و ماده اتصالات
  5.     نوع ، درجه بندی و ماده فلنج
  6.     نوع ، درجه بندی و ماده واشر
  7.     نوع و ماده پیچ و مهره
  8.     گروه بندی شیرها بر اساس نوع
  9.     یادداشت ها
  10.    ماتریس چارت شاخه ای با مجوز خوردگی

ده مورد مذکور اطلاعات اولیه قطعات و علائم مورد نیاز برای یک سیستم پایپینگ عادی را ارائه می کنند. برخی از مشخصات حاوی : تله بخارها، عینک های دید، شیر های 3 یا چهار طرفه، صافی ها، و سایر موارد متفرقه هستند. بهتر است آن موارد متفرقه را موارد خاص بنامیم که برای کاربردهای ویژه اندازه و کارکرد خاصی دارند. این آن ها را تبدیل به یک نامزد خوب برای وارد شدن به لیست مشخصات نمی کند.

به منظور تشریح بیشتر، می توانیم به عنوان نمونه از یک سیستم پایپینگ فولادی کربن که به منظور استفاده در یک سرویس بخار 150 psig استفاده می شود، بهره ببریم. لوله، فلنج ها، اتصالات، پیچ ها، واشرها و شیرها را میتوان در سیستم استفاده نمود. هر چند، مشخصات یک تله بخار بسته به کاربرد آن می تواند متفاوت باشد. و بسته به کاربرد آن الزامات بارگذاری برای هر تله می تواند تغییر کند.

به عنوان مثال، کاربرد تله بخار در یک Drip Leg نیاز به بارگذاری بالایی ندارد، در حالی که تله بخار در یک مبدل حرارتی پوسته لوله ای نیاز به بار سنگینی دارد. و این نیاز به انواع مختلف تله ها را شامل نمی شود، تله هایی همچون ترمودینامیکی، F&T و سطل معکوس و غیره.

بسته به اندازه پروژه، می توانید تغییرات چندگانه ای از چهار نوع ابتدایی تله های بخار با تعداد 30 الی 300 در اندازه های مختلف و الزامات بار متفاوت داشته باشید. فکر کنم بدانید که چرا این نوع نیازمندی باید مشخصات خاص خود را داشته باشد نه این که جزئی از مشخصات پایپینگ باشد.

مشخصات پایپینگ باید دقیق، شفاف و قابل تکرار باشد. اضافه نمودن موارد خاص به لیست مشخصات آن را پیچیده کرده و به سختی کنترل و تفسیر می شود. کاربرهای چنین مشخصاتی عبارتند از طراحان، خریداران، پرسنل تدارکات، سازنده ها، کارکنان تایید نسخه، پرسنل نگهداری و تایید.

با در نظر داشتن این نکته، می توانید فهم بهتری از این اسنادی که باید تفسیر شده و توسط بسیاری از پرسنل مورد استفاده قرار گیرند. پرسنل به دنبال اطلاعات خاصی هستند که به صورت دقیق نوشته شده اند و امکان طراحی و تایید قطعات را فراهم می سازند. تلاش برای مشمول قرار دادن موارد خاص، باعث پیچیده شدن فرآیند می شود.

ترجمه: پایپ کالا

عضویت در خبرنامه
با عضویت در خبر نامه پایپ کالا مگ ، هر هفته یک ایمیل حاوی مطالب جدید دریافت خواهید کرد.
ارسال نظر
تماس با کارشناسان پایپ کالا