طراحی پایپینگ (بخش دوم)، کد،طراحی و ساخت (قسمت هفتم)

۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۷:۱۲:۲۸
طراحی پایپینگ (بخش دوم)، کد،طراحی و ساخت (قسمت هفتم)

راهنمایی های طراحی و ساخت پایپینگ:

راهنمایی های طراحی و ساخت، کار کردن مطابق با مشخصات پایپینگ، می بایست به طراح و سازنده مرحله به مرحله الزامات مبنی بر نحوه طراحی و ساخت یک واحد یا تاسیسات را نشان دهد. راهنمایی ها و رهنمودها نباید صرفا یک مقاله بیانی باشد، بلکه باید از یک فرمت استاندارد صنعتی پیروی کند، ترجیحا فرمت [1]CSI (موسسه مشخصات ساخت).

از این زاویه نگاه کنید، مشخصات ماده به طراح و سازنده از نوع ماده ای که باید استفاده شود می گویند، رهنمودها باید به آن ها از نحوه ادغام و استفاده از مشخصات ماده در جهت اعمال آن ها به Good Design Practice (حرفه طراحی خوب). نبود این رهنمودها به عنوان جزئی از بسته پیشنهادی یا درخواست برای بسته پیشنهادی، مالک اساسا مسئولیت را به مهندس و یا سازنده محول می کند تا مجموعه رهنمودهای خود را روی میز بگذارند. این می تواند خوب یا بد باشد. سپردن این مسئولیت به مهندس و سازنده به صلاحیت مهندس و سازنده بستگی دارد و این که مسئله ای در رابطه با سازگاری نیروگاه به نیروگاه و پروژه به پروژه وجود داشته باشد یا خیر.

اگر مالکی به دنبال طراحی و ساخت مد نظر خود است باید آماده سازی هایی را ترتیب دهد. این آماده سازی نه تنها باید مشمول مشخصات ماده باشد که پیشتر توضیح داده شد، بلکه باید حاوی راهنمایی های لازم در جهت تعریف نیازمندی های ساخت و طراحی باشد.

به استفاده از روایت ها اشاره می کنم چرا که روایت به تسهیل فهم مشخصات و راهنمایی های لازم در جهت ساخت یک واحد صنعتی با هر اندازه دلخواهی کمک می کند.

یک روایت، به طور کلی، باید با زبان ساده و مستقیم راهنمایی ها، مشخصات و ارتباط بین مشخصات ماده و راهنمایی ها را تشریح کند. تشریح از این بابت که چرا پروژه می بایست از یک کد یا کدهای خاصی پیروی کند و همینطور توضیح مختصری از انتظارات بدهد.

روایت این امکان را فراهم می سازد تا تشریح و شفاف سازی بیشتری صورت گیرد در مقایسه با تشریح نقطه به نقطه رسمی. به خریدار یا مهندس نسخه خلاصه از مشخصات و راهنمایی هایی که انتظار دارند می دهد.

این که چگونه مشخصات پایپینگ به یک پروژه ارائه می شود می تواند تاثیر شدیدی بر روی خود پروژه داشته باشد. به طور کلی، سه سناریو وجود دارد که در آن مشخصات و راهنمایی های پروژه ارائه می شوند :

در سناریو 1، مالک، یا مشتری، مجموعه کاملی از مشخصات و راهنمایی ها دارند. شرکت های پالایش نفت و شیمیایی بیشتری خواهید دید که کل دپارتمان ها مسئولیت ایجاد، حفظ و پالایش تمامی مشخصات و رهنمودهای لازم برای اجرای یک پروژه را دارند. زمانی که یک پروژه برای خرید تایید می شود، مشخصات و راهنمایی ها همراه با پیش نیازها به مهندس به عنوان اسناد خرید داده می شود، اینها به عنوان اسناد کاری در طراحی، مهندسی و ساخت به حساب می آیند.

در سناریو 2، مالک، یا مشتری دارای مشخصات و راهنمایی هستند که به روز رسانی نشده اند. این ها به مهندس ارائه می شوند با این فهم و تصریح که هر گونه خطا یا حذفیات در اسناد می بایست توسط مهندس رسیدگی و تصحیح شوند. این ها در فرآیند مزایده و خود پروژه استفاده می شوند.

در سناریو 3، مالک، یا مشتری هیچ مشخصات یا راهنمایی هایی ندارد. توسعه مشخصات تبدیل به بخشی از تلاش کلی مهندسی پروژه می شود.

سناریوهای 1 و 3 در سمت های مخالف طیف قرار دارند، اما بهترین وضعیت را برای هر دو مالک و مهندسی/سازنده فراهم می سازند. با ارائه مجموعه کاملی از مشخصات کنونی و راهنمایی های مناسب به مهندس، همانند سناریو1، با این فرض که هر دو مهندس و سازنده صلاحیت سطح کاری مورد نیاز را دارند، می توانند با اثربخشی بالا طراحی، مهندسی و ساخت پروژه را پیاده سازی کنند.

سناریو 3 این امکان را فراهم می سازد تا مهندس و سازنده برنامه خود را وارد پروژه کنند. این نیز اثربخش است، بدین دلیل که روند یادگیری حداقلی است. بسیاری از شرکت های مهندسی آماده اجرای یک پروژه با مجموعه مشخصات و رهنمودهای خود می شوند. این به سازنده های شایسته نیز اعمال می شود. نکته منفی آن عدم پیوستگی پروژه به پروژه در مشخصات و متدلوژی هنگام استفاده از مهندسین و سازنده های مختلف است.

سناریو 2 یک مورد بدتر است. مشخصات بی تاثیر و قدیمی منجر به ابهام و تکرارهای بی اثر در هر دو فرآیند مزایده و اجاری یک پروژه می شود. علاوه بر این، بزرگترین فرصت برای تضادهای بین اسناد مالک و اسناد مهندس را ایجاد می کند. برای مدیریت پروژه، این در برهه ای از پروژه تبدیل به تغییر در دستورات می شود.

یک رهنمود باید به صورت دقیق و شفاف به شرکت مهندسی یا سازنده انتظارات مالک در اجرای طراحی و ساخت تاسیسات بیان کند. با پیروی از یک روش مطمئن در توسعه مجموعه رهنمودها، یک مالک / مشتری نباید به منابع خارجی، مانند یک سازنده یا شرکت مهندسی، به منظور برطرف کردن نیازهای خود متوسل شود.

توسعه رهنمودها در جهت برآورده کردن الزامات و انتظارات با استفاده از یک یا دو روش ابتدایی زیر امکان پذیر است :

یک فرمت رسمی مرحله به مرحله که کل معیارهای لازمی که شما به عنوان مالک نیاز دارید، به علاوه لیستی از الزامات Cgmo و کدهای لازم را پوشش می دهد.

  یک روایت، برای هر بخش، که به نویسنده فضای لازم برای گسترش و تعریف نکاتی که به خوبی شفاف سازی نشده اند یا در فرمت رسمی هستند را اعطا می کند.

خود رهنمود را می توان بر اساس یکی از فرمت های CSI ساختاربندی نمود. نمونه های فرمت که توسط CSI ارائه شده اند به شرکت یک انعطاف پذیری خاص در نوشتن رهنمودها یا مشخصات به منظور انطباق سند با نیازهای خود می دهد. همینطور یک انطباق درون صنعتی به رهنمودها و مشخصات می دهد به صورتی که درجه ای از آشنایی به مهندسین و سازنده ها اعطا می کند.

[1] Construction Specifications Institute

عضویت در خبرنامه
با عضویت در خبر نامه پایپ کالا مگ ، هر هفته یک ایمیل حاوی مطالب جدید دریافت خواهید کرد.
ارسال نظر
تماس با کارشناسان پایپ کالا