طراحی پایپینگ (بخش دوم)، کد،طراحی و ساخت (قسمت چهارم)

۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۶:۴۶:۰۶
طراحی پایپینگ (بخش دوم)، کد،طراحی و ساخت (قسمت چهارم)

طراحی پایپینگ :

طراحی پایپینگ یعنی تنظیم جنبه های فیزیکی لوله و مولفه های آن به صورتی که مطابقت داشته باشد با : P&ID، الزامات سرویس سیال، ویژگی های ماده، برگه های داده های تجهیزات، و حرفه تولید خوب[1] کنونی، در عین حال انتظارات مالک را برآورده سازد. تمامی این ها باید در یک فضای سه بعدی از پیش تعیین شده صورت پذیرند، در همین حال آن ها با فعالیت های مرتبط به معماری، فولاد سازه ای، HVAC، الکتریکی، ویدئویی، داده های امنیتی و الزامات عملیاتی مطابقت داده شوند.

پیاده سازی منظم فعالیت های مذکور به منظور دستیابی به یک طراحی کامل مستلزم یک روش شناختی یا متالوژی سیستماتیک، برنامه ریزی، توانایی فنی، هدایت، پیش بینی و مهم تر از همه تجربه می باشد.

در طراحی پایپینگ، CAD (طراحی کامپیوتری) بخش اصلی می باشد که کار بدون آن بسیار دشوار می شود و یا حتی غیر ممکن. نقش بزرگی ایفا می کند که در مقاله ای مجزا به آن خواهم پرداخت. در آن مقاله نقش CAD در صنعت مشتمل بر مزایای آن و این که چطور روش پیاده سازی آن به شدت بر روی طراحی صنعتی پایپینگ تاثیر گذار بوده است، تشریح داده می شود. این مقاله همینطور واکنش صنعت به این نتیجه غیر منتظره و مسائلی که امروزه با آن ها سروکار داریم را بحث می کند.

مشخصات پایپینگ :

یکی از اولین فعالیت هایی که مهندس پایپینگ را مشغول به خود خواهد کرد توسعه مشخصات پایپینگ، راهنمایی های طراحی و ساخت می باشد. مشخصات پایپینگ، به صورت کلی، می بایست جزئیات ماده دقیقی برای طراحی، تدارکات و ساخت فراهم سازند. راهنمایی ها، هم در طراحی و هم در سخت، باید تعریف کافی و حساب شده ارائه کنند تا به طراح و سازنده بینش و جهت مورد نیاز به منظور ارائه واحدی که انتظارات مالک را برآورده می سازد، اعطا نمایند.

مشخصات پایپینگ سندی است که خصیصه های فیزیکی و شناسه های خاص ماده لوله، اتصالات و شیرهای دستی لازم برای نیازهای طراحی و تدارکات را تشریح می کند. این اسناد در قرارداد پروژه قید می شوند.

طراحی یک درجه مناسب از اطلاعات در خصوص مشخصات را ایجاب می کند که برای تشخیص محدودیت های سرویس مشخصات و این که مشخصات ماده با کدام خدمات سیال سازگاری دارد.، ضروری است. یعنی، یک پروژه می تواند در میان سایر خدمات سیال، آب مقطر و اسید سولفوریک داشته باشد. دسترس پذیری اقتصادی و فنی گزینش ماده برای سرویس آب مقطر، برای اسید سولفوریک قابل دستیابی نیست. برعکس، گزینش اقتصادی و فنی ماده برای سرویس اسید سولفوریک از نظر اقتصادی برای سرویس آب مقطر قابل دستیابی نیست.

تدارکات نیز به مشخصات دقیق به منظور محدود ساختن فرضیاتی که باید ایجاد کنند یا پرسش هایی که باید در جهت آماده سازی سفارشات خرید مطرح نمایند، نیاز دارند.. مشخصات پایپینگ باید به وضوح جزئیات ماده ساخت را برای هر قطعه مشخص کنند و این که بر اساس چه استانداری باید آن قطعه تولید شود. در مشخصات قطعه باید به درجه بندی فشار، نوع اتصال نهایی و پرداخت سطح اشاره گردد.

[1] Good Manufacturing Practice

ترجمه: پایپ کالا

عضویت در خبرنامه
با عضویت در خبر نامه پایپ کالا مگ ، هر هفته یک ایمیل حاوی مطالب جدید دریافت خواهید کرد.
ارسال نظر
تماس با کارشناسان پایپ کالا