مشخصات فنی اتصالات بنکن

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۰:۰۴:۲۸
مشخصات فنی اتصالات بنکن

اتصالات با متصل شدن به لوله ها و شیرها جهت تغییر مسیر ، تغییر سایز ، مسدود کردن ، گرفتن انشعاب از خط اصلی و یا اتصال جهت ادامه لوله کشی به کار می روند. در ادامه مشخصات فنی اتصالات بنکن را بررسی خواهیم کرد.
اتصالات باید از لحاظ مشخصات جنسی و حد تحمل فشار و دما با لوله ها مطابقت داشته باشند ، لذا اکثرا اتصالات را با اندازه نامی لوله ، نوع ، جنس مواد و نام اتصال مشخص می کنند.

  1. تغییر جهت جریان : زانو ( ELBOW ) ، سه راهی (TEE)
  2. انشعاب گرفتن : سه راهی ( TEE )
  3. تغییر سایز : تبدیل ( REDUCER )
  4. مسدود کردن مسیر : کپ ( CAP )
  5. ادامه مسیر لوله : بوشن ( COUPLING )

نحوه اتصال :
اتصالات به سایر اجزا لوله کشی می تواند به سه روش رزوه ایی ( Thread ) ، ساکتی ( Socket Weld ) و یا جوشی ( Butt Weld ) باشد ، البته در این مقاله بحث ما در مورد اتصالات Butt Weld می باشد .
آرایش انتهایی اتصالات BUTT WELD :
آرایش ابتدا و انتهای آن به صورت پخ زده شده می باشد ( BEVElED ) ، هنگامی که اتصالات کنار لوله قرار می گیرد حالت V شکل میگیرد که این قسمت را با جوش پر کرده و از نوع اتصال بسیار مطمعن می باشد .
جنس اتصالات :
جنس و آلیاژ مورد نظر اتصالات جوشی کربن استیل می باشد .
استاندارد اتصالات :
استاندارد آلیاژ : استاندارد آلیاژی ساخت این نوع اتصالات طبق ASTM A234 WPB می باشد که آنالیز عناصر موجود در این استاندارد طبق جدول زیر می باشد :

درصد%

عنصر

0.3

Carbon

0.29-1.06

Manganese

0.05

Phosphorus

0.058

Sulfur

0.10

Silicon

0.4

Chromium

0.15

Molybdenum

0.4

Nickel

0.4

Copper

0.08

Others

استاندارد ابعادی : استاندارد ابعادی اتصالات طبق ASME B 16.9 می باشد که به تفکیک برای هرکدام از اتصالات بیان خواهد شد.
نکته مهم : اتصالات جوشی مانسمان در ضخامت های متفاوت تولید می شوند که ضخامت ها طبق استاندارد ضخامت لوله ها می باشد به طور مثال زانو سایز 1 اینچ در ضخامت SCH40 دارای ضخامت 3.37 میلیمتر می باشد .
انواع اتصالات :
1- زانویی (ELBOW) :
جهت تغییر 90 یا 45 درجه مسیر لوله به کار میرود که در دو نوع شعاع کوتاه ( Short Radius )و شعاع بلند ( Long Radius ) موجود می باشد .
نوع دیگری از زانویی وجود دارد که به خم (BEND) معروف می باشد که زاویه 180 درجه دارد و برای برگشت جریان استفاده می شود .البته به علت بالا بودن هزینه BEND می توان از دو زانوی 90 درجه استفاده کرد که به یکدیگر جوش داده می شوند .

تصویر و استاندارد ابعادی زانویی شعاع بلند طبق استاندارد ASME B16.9

شماتیک زانو مانیسمان بنکن

 

NPS

O.D.

D

 

90deg

Long Rad
Center to End
A

45deg

Long Rad
Center to End
B

1/2

21.3

38

16

3/4

26.7

38

19

1

33.4

38

22

1.1/4

42.2

48

25

1.1/2

48.3

57

29

2

60.3

76

35

2.1/2

73

95

44

3

88.9

114

51

3.1/2

101.6

133

57

4

114.3

152

64

5

141.3

190

79

6

168.3

229

95

8

219.1

305

127

10

273

381

159

12

323.8

457

190

14

355.6

533

222

16

406.4

610

254

18

457

686

286

20

508

762

318

22

559

838

343

24

610

914

381

 

تلرانس ابعادی قانونی طبق استاندارد ASME B16.9

DIMENSIONAL TOLERANCES OF BUTT WELD ELBOWS - 45° AND 90° - ASME B16.9

Nominal Pipe Size

1/2 to 2.1/2

4

5 to 8

Outside Diameter

at Bevel (D)

+ 1.6

- 0.8

1.6

+ 2.4

- 1.6

Inside Diameter at End

0.8

1.6

1.6

Center to End LR (A/B)

2

2

2

Center to End 3D (A/B)

3

3

3

Nominal Pipe Size

10 to 18

26 to 30

32 to 48

Outside Diameter

at Bevel (D)

+ 4

- 3.2

+ 6.4

- 4.8

+ 6.4

- 4.8

Inside Diameter at End

3.2

+ 6.4

- 4.8

+ 6.4

- 4.8

Center to End LR (A/B)

2

3

5

Center to End 3D (A/B)

3

6

6

Wall Thickness (t)

Not less than 87.5% of Nominal Wall Thickness

 

تصویر و استاندارد ابعادی زانویی شعاع کوتاه طبق استاندارد ASME B16.9

شماتیک زانو  شعاع کوتاه بنکن

NPS

O.D.

D

Center to End

A

NPS

O.D.

D

Center to End

A

1

33.4

25

8

219.1

203

1.1/4

42.2

32

10

273

254

1.1/2

48.3

38

12

323.8

305

2

60.3

51

14

355.6

356

2.1/2

73

64

16

406.4

406

3

88.9

76

18

457

457

3.1/2

101.6

89

20

508

508

4

114.3

102

22

559

559

5

141.3

127

24

610

610

6

168.3

152

-

...

...

2- تبدیل (REDUCER) :
برای تغییر سایز خط لوله از تبدیل استفاده می شود که در دو نوع هم مرکز ( Concentric Center ) و غیر هم مرکز ( Eccentric Center ) موجود می باشد .

شماتیک تبدیل صاف و تبدیل کج بنکن

NPS

O.D.

D

O.D.

D1

Len

H

3/4*1/2

26.7

21.3

38

1*1/2

33.4

21.3

51

1*3/4

33.4

26.7

51

1.1/4*1/2

42.2

21.3

51

1.1/4*3/4

42.2

26.7

51

1.1/4*1

42.2

33.4

51

1.1/2*1/2

48.3

21.3

64

1.1/2*3/4

48.3

26.7

64

1.1/2*1

48.3

33.4

64

1.1/2*1.1/4

48.3

42.2

64

2*3/4

60.3

26.7

76

2*1

60.3

33.4

76

2*1.1/4

60.3

42.2

76

2*1.1/2

60.3

48.3

76

NPS

O.D.

D

O.D.

D1

Len

H

2.1/2*1

73

33.4

89

2.1/2*1.1/4

73

42.2

89

2.1/2*1.1/2

73

48.3

89

2.1/2*2

73

60.3

89

3*1.1/4

88.9

42.2

89

3*1.1/2

88.9

48.3

89

3*2

88.9

60.3

89

3*2.1/2

88.9

73

89

NPS

O.D.

D

O.D.

D1

Len

H

4*1.1/2

114.3

48.3

102

4*2

114.3

60.3

102

4*2.1/2

114.3

73

102

4*3

114.3

88.9

102

5*2

141.3

60.3

127

5*2.1/2

141.3

73

127

5*3

141.3

88.9

127

5*4

141.3

114.3

127

6*2.1/2

168.3

73

140

6*3

168.3

88.9

140

6*4

168.3

114.3

140

6*5

168.3

141.3

140

 

شماتیک تبدیل صاف و تبدیل کج بنکن

NPS

O.D.
D

 

O.D.
D1

 

Len
H

 

8*4

219.1

114.3

152

8*5

219.1

141.3

152

8*6

219.1

168.3

152

10*4

273

114.3

178

10*5

273

141.3

178

10*6

273

168.3

178

10*8

273

219.1

178

12*5

323.9

141.3

203

12*6

323.9

168.3

203

12*8

323.9

219.1

203

12*10

323.9

273

203

14*6

355.6

168.3

330

14*8

355.6

219.1

330

14*10

355.6

273

330

14*12

355.6

323.9

330

NPS

O.D.
D

 

O.D.
D1

 

Len
H

 

16*8

406.4

219

356

16*10

406.4

273

356

16*12

406.4

323.9

356

16*14

406.4

355.6

356

18*10

457

273

381

18*12

457

323.9

381

18*14

457

355.6

381

18*16

457

406.4

381

20*12

508

323.9

508

20*14

508

355.6

508

20*16

508

406.4

508

20*18

508

457

508

22*14

559

355.6

508

22*16

559

406.4

508

22*18

559

457

508

22*20

559

508

508

24*16

610

406.4

508

24*18

610

457

508

24*20

610

508

508

24*22

610

559

508

 

3- سه راهی (TEE) :

برای انشعاب گیری 90 درجه از لوله اصلی به کار میرود . به سه راهی ای که قطر انشعاب آن با قطر خط اصلی یکی باشد ، سه راهی مساوی (Equal Tee) و به سه راهی ای که قطر انشعاب آن از قطر خط اصلی کمتر باشد ، سه راهی تبدیلی( Reducer Tee ) گفته می شود .

سراه مساوی :

شماتیک سه راهی مساوی بنکن

NPS

O.D.
D

 

Center to End
C

 

Center to End
M

 

1/2

21.3

25

25

3/4

26.7

29

29

1

33.4

38

38

1.1/4

42.2

48

48

1.1/2

48.3

57

57

2

60.3

64

64

2.1/2

73

76

76

3

88.9

86

86

NPS

O.D.
D

 

Center to End
C

 

Center to End
M

 

 
سراه تبدیلی :

شماتیک سه راهی تبدیلی بنکن

NPS

O.D.
D

 

O.D.
D1

 

Center to End
C

 

Center to End
M

 

3/4 - 1/2

26.7

21.3

29

29

1 - 1/2

33.4

21.3

38

38

1 - 3/4

33.4

26.7

38

38

1.1/4 - 1/2

42.2

21.3

48

48

1.1/4 - 3/4

42.2

26.7

48

48

1.1/4 - 1

42.2

33.4

48

48

1.1/2 - 1/2

48.3

21.3

57

57

1.1/2 - 3/4

48.3

26.7

57

57

1.1/2 - 1

48.3

33.4

57

57

1.1/2 - 1.1/4

48.3

42.2

57

57

2 - 3/4

60.3

26.7

64

44

2 - 1

60.3

33.4

64

51

2 - 1.1/4

60.3

42.2

64

57

2 - 1.1/2

60.3

48.3

64

60

2.1/2 - 1

73

33.4

76

57

2.1/2 - 1.1/4

73

42.2

76

64

2.1/2 - 1.1/2

73

48.3

76

67

2.1/2 - 2

73

60.3

76

70

NPS

O.D.
D

 

O.D.
D1

 

Center to End
C

 

Center to End
M

 

3 - 1.1/4

88.9

42.2

86

70

3 - 1.1/2

88.9

48.3

86

73

3 - 2

88.9

60.3

86

76

3 - 2.1/2

88.9

73

86

83

4 - 1.1/2

114.3

48.3

105

86

4 - 2

114.3

60.3

105

89

4 - 2.1/2

114.3

73

105

95

4 - 3

114.3

88.9

105

98

NPS

O.D.
D

 

O.D.
D1

 

Center to End
C

 

Center to End
M

 

5 - 2

141.3

60.3

124

105

5 - 2.1/2

141.3

73

124

108

5 - 3

141.3

88.9

124

111

5 - 4

141.3

114.3

124

117

6 - 2.1/2

168.3

73

143

121

6 - 3

168.3

88.9

143

124

6 - 4

168.3

114.3

143

130

6 - 5

168.3

141.3

143

137

8 - 4

219.1

114.3

178

156

8 - 5

219.1

141.3

178

162

8 - 6

219.1

168.3

178

168

10 - 4

273

114.3

216

184

10 - 5

273

141.3

216

191

10 - 6

273

168.3

216

194

10 - 8

273

219.1

216

203

NPS

O.D.
D

 

O.D.
D1

 

Center to End
C

 

Center to End
M

 

12 - 5

323.8

141.3

254

216

12 - 6

323.8

168.3

254

219

12 - 8

323.8

219.1

254

229

12 - 10

323.8

273

254

241

14 - 6

355.6

168.3

279

238

14 - 8

355.6

219.1

279

248

14 - 10

355.6

273

279

257

14 - 12

355.6

323.8

279

270

16 - 6

406.4

168.3

305

264

16 - 8

406.4

219.1

305

273

16 - 10

406.4

273

305

283

16 - 12

406.4

323.8

305

295

16 - 14

406.4

355.6

305

305

18 - 8

457

219.1

343

298

18 - 10

457

273

343

308

18 - 12

457

323.8

343

321

18 - 14

457

355.6

343

330

18 - 16

457

406.4

343

330

20 - 8

508

219.1

381

324

20 - 10

508

273

381

333

20 - 12

508

323.8

381

346

20 - 14

508

355.6

381

356

20 - 16

508

406.4

381

356

20 - 18

508

457

381

368

22 - 10

559

273

419

359

22 - 12

559

323.8

419

371

22 - 14

559

355.6

419

381

22 - 16

559

406.4

419

381

22 - 18

559

457

419

394

22 - 20

559

508

419

406

NPS

O.D.
D

 

O.D.
D1

 

Center to End
C

 

Center to End
M

 

24 - 10

610

273

432

384

24 - 12

610

323.8

432

397

24 - 14

610

355.6

432

406

24 - 16

610

406.4

432

406

24 - 18

610

457

432

419

24 - 20

610

508

432

432

24 - 22

610

559

432

432

 
4- کپ (CAP) :
برای مسدود کردن انتهای لوله از کپ استفاده می کنند .

NPS

O.D.
D

 

LENGTH
H

 

LENGTH
H1

 

1/2

21.3

25

25

3/4

26.7

25

25

1

33.4

38

38

1.1/4

42.2

38

38

1.1/2

48.3

38

38

2

60.3

38

44

2.1/2

73

38

51

3

88.9

51

64

3.1/2

101.6

64

76

4

114.3

64

76

5

141.3

76

89

6

168.3

89

102

8

219.1

102

127

10

273

127

152

12

323.8

152

178

14

355.6

165

191

16

406.4

178

203

18

457

203

229

20

508

229

254

22

559

254

254

24

610

267

305

 
تمامی اتصالات فوق در رده های 40 و STD و SGP و 80 و 160 موجود می باشد که برای اطلاع از ضخامت ها به جدول زیر مراجعه فرمایید :

SCH 160

SCH 80

SCH STD

SCH 40

NPS

4.78

3.73

2.77

½”

5.56

3.91

2.87

¾”

6.35

4.55

3.38

1”

6.35

4.85

3.56

1.1/4”

7.14

5.08

3.68

1.1/2”

8.47

5.54

3.91

2”

9.53

7.01

5.16

2.1/2”

11.13

7.62

5.49

3”

13.49

8.56

6.02

4”

15.88

9.53

6.55

5”

18.26

10.97

7.11

6”

23.01

12.7

8.18

8”

28.58

15.09

9.27

10”

33.32

17.48

9.53

10.31

12”

35.71

19.05

9.53

11.13

14”

40.49

21.44

9.53

12.7

16”

45.27

23.88

9.53

14.27

18”

50.01

26.19

9.53

15.09

20”

59.54

30.96

9.53

17.48

24”

 
توجه فرمایید که رده STD برای سایزهای 12 اینچ و بالاتر می باشد و درسایزهای پایینتر ضخامت رده 40 و STD برابر می باشد ،همچنین توجه فرمایید که رده SGP طبق استاندارد ژاپن می باشد و ضخامت اتصالات آن طبق جدول زیر می باشد که بسیار مناسب برای اتصال به لوله های رده 20 می باشد :

Wall Thickness of SGP(mm)

OD(mm)

NPS

2.8

21.3

½

2.8

26.7

¾

3.2

33.4

1

3.5

42.2

1.1/4

3.5

48.3

1.1/2

3.8

60.3

2

4.2

73

2.1/2

4.2

88.9

3

4.5

114.3

4

4.5

141.3

5

5

168.3

6

55.8

219.1

8

6.6

273.1

10

6.9

323.9

12

7.9

355.6

14

7.9

406.4

16

7.9

457.2

18

7.9

508

20

اتصالات رده SGP شامل زانویی و سه راهی مستقیم و سه راهی تبدیل می باشد و شامل تبدیل و کپ نمیشود ، در انتخاب محصول به این موارد توجه فرمایید. 

 

عضویت در خبرنامه
با عضویت در خبر نامه پایپ کالا مگ ، هر هفته یک ایمیل حاوی مطالب جدید دریافت خواهید کرد.
ارسال نظر
تماس با کارشناسان پایپ کالا