نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

جانمایی تجهیزات - بخش دوم

۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۱:۰۱:۵۷
جانمایی تجهیزات - بخش دوم

سلام پایپ کالایی های عزیز

در بخش اول مقاله نحوه جانمایی تجهیزات به بررسی اقلام و تجهیزات مکانیکی مهم و دستورالعمل های جایگذاری آن ها اشاره کردیم لذا در بخش دوم این مقاله به تشریح قوانین تکمیلی اشاره خواهیم کرد .
تیم فنی و مشاوره پایپ کالا به ارائه مطالب علمی و تخصصی در حوزه لوله کشی و سیستم پایپینگ در تاسیسات و صنعت می پردازد ، برای تکمیل مقاله ها و همچینی موضوعات مورد بحث روز به ما کمک کنید تا بتوانیم دانش نامه ایی کامل را در این زمینه آماده کنیم.
پایپ کالا حس بازاری متفاوت

جانمایی و فاصله گذاری سیستم جانبی

نیازها و معیارهای طراحی

1- ناحیه فرآیندهای جانبی باید در نزدیکی ناحیه فرآیندهای اصلی قرار داده شود .

2- ناحیه فرآیند جانبی باید به گونه ای جانمایی شود که دسترسی به آسانی انجام گیرد و فضای کافی اطراف تجهیزات برای تعمیرات و نگهداری فرآهم گردد .

3- برج خنک کن باید به گونه ای تعبیه شود که تا حد امکان جریان هوا آزاد به راحتی انجام شود و از مناطقی که مه موجود در آن ممکن است مشکل ساز شود ، دور باشد . برای جانمایی و فاصله گذاری برج های خنک کن باید کد NFPA در نظر گرفته شود .

4- سیستم گردش نفت سیاه که نفت مورد نیاز را برای هیتر و بویلرهای فرآیندی فراهم می کند ، معمولا در یک گوشه ناحیه فرآیندهای جانبی قرار داده می شود که شامل مخازن و پمپ های گردشی است . اطراف مخازن این سیستم دیوار کشی انجام می شود .

بویلرهای حرارتی

5- همه بویلرها با همدیگر به صورت گروهی قرار داده می شوند و کنار آن ها فضای مناسب برای یک بویلر که ممکن است در آینده اضافه شود ، در نظر گرفته می شود . تجهیزات کمکی بویلر شامل هواگیر ، پمپ تغذیه ، ظروف تبخیر ناگهانی و سیستم های تغذیه مواد شیمیایی است که در مجاورت بویلر قرار میگیرند . باید دودکش ساده ای برای هر بویلر و یا یک دودکش عمومی برای همه بویلرها در نظر گرفته شود .

6- کمپرسورهای هوای ابزار دقیق و هوای کارخانه که دارای خشک کن هستند باید در داخل ناحیه فرآیندی جانبی نصب شوند .

7- سوییچ گیر سیستم الکتریکی در یک ساختمان و در داخل ناحیه فرآیندی جانبی قرار داده می شود . واحد های فرآیندی تامین کننده ایستگاه های فرعی و تسهیلات Offsite ، معمولا در نواحی فرآیندی OGP و بسته به نوع سرویس دهی که باید انجام شود ، قرار داده می شوند .

8- اتاقی جهت کنترل همه فرآیندهای جانبی و تجهیزات مربوطه تعبیه می شود .

9- جهت بهینه کردن مسائل اقتصادی طرح ، مخازن ذخیره آب خام در مجاورت همدیگر قرار داده می شوند .

تسهیلات (Offsite ( IPS – e –pr – 190 , 12  

محوطه مخازن

1- محوطه مخازن در مجاورت نواحی فرآیندی اصلی و جانبی در نظر گرفته می شود .

2- مخازن ذخیره محصول باید در سمتی قرار داده شوند که از باد در امان باشند و همچنین در شیب رو به پایین کارخانه نصب شوند .

3- مخازن ذخیره افقی باید طوری قرار داده شوند که محور طولی آن ها همراستا با ساختمان ها و تجهیزات کارخانه نباشد .

4- مخازن ذخیره باید تا حد امکان در معرض منابع با پتانسیل بالای آتش نباشند .

5- معمولا برای نواحی ذخیره LPG خاکریز مورد نیاز نمی باشد . در نواحی ذخیره باید سطوحی در نظر گرفته شود که تخلیه به سمت یک ناحیه ایمن انجام شود .

مخازن ذخیره

6- در اطراف خاکریز باید نواحی کافی و مناسبی جهت اطفای حریق ، تعمیرات و نگهداری و بستر لوله مورد نیاز در نظر گرفته شود .تعداد مخازن موجود در یک خاکریز ، فاصله بین خاکریز ها و حجم خاکریز ها باید بر اساس نظریات انجمن بیمه نفت ( OIA ) و یا کدهای NPFA بررسی می شود . البته در مواردی که بین الزامات اشاره شده اختلاف باشد از موردی تبعیت می شود که کاربردی تر و ایمن تر باشد .

7- پمپ های انتقال باید در یک یا چند منطقه گروه بندی شوند ، و در بیرون از خاکریز مخازن به گونه ای تعبیه شوند که حداقل یک سقف محافظت داشته باشند . تعداد پمپ هایی که در یک منطقه به صورت گروهی قرار داده می شوند باید در حداقل تعداد ممکن باشد .

8- معمولا لوله کشی محوطه مخازن روی Sleeper انجام می شود که Sleeper ذکر شده در فاصله بین خاکریز مخازن و سواره رو تعبیه می شود .

9- فاصله بین بدنه تا بدنه مخازن روزمینی مجاور باید بر اساس NFPA30 اندازه گیری شود .

تسهیلات بارگیری و تخلیه بار ( IPS – E – PR – 190 )

1- قفسه های بارگیری و تخلیه بار برای کامیون ها کانتینردار و ماشین های مخزن دار جهت حمل سیال باشد در جایی نزدیک به محل سایت تعبیه شوند و تا حد امکان نزدیک به یک درب خروجی باشند که عبور و مرور از میان کارخانه به حداقل برسد و از عبور و مرور ماشین ها از مناطق پر خطر جلوگیری شود .

2- تسهیلات بارگیری باید به طور مناسبی همراه با فضای کافی و راه های سواره رو باشند که حرکت و پارک کامیون ها در حالت ایمن انجام شود .

3- در حالت بارگیری و تخلیه بار از طریق ریل باید فضای کافی برای حرکت و پارک ماشین ها و کامیون ها کانتینردار موجود باشد .

بارگیری لوله و اتصالات

4- در ناحیه بارگیری و تخلیه بار فضای مجاز جهت پراکندگی ذرات مایع و بخار وجود داشته باشد تا میزان خسارات ناشی از آتش سوزی بر روی تجهیزات دیگر به حداقل برسد .

5- در حالت بارگیری سیالات قابل احتراق و قابل اشتعال ، کامیون ها و قفسه های مربوط به بارگیری توسط ریل باید در فاصله حداقل 30 متری از واحد فرآیندی و دیگر تسهیلات مربوطه قرار بگیرند تا از عبور و مرور آن ها در مجاورت نواحی فرآیندی جلوگیری شود .

6- کامیون ها و قفسه های بارگیری حمل گاز LP ، باید در فاصله حداقل 75 متری از واحد فرآیندی ، فاصله 30 متری از دیگر کامیون های حمل سیالات و نیز فاصله 60 متری از مخازن ذخیره تحت فشار و اتمسفریک قرار بگیرند .

7- اسکله های جابه جایی سیالات قابل اشتعال باید در فاصله 60 متری از واحد فرآیندی و نیز فاصله 75 متری از Fire Heater و دیگر منابع احتراق و اشتعال قرار بگیرد .

8- جهت انتظار کامیون ها تا زمان بارگیری ، فضای پارک کافی در نظر گرفته می شود که این ناحیه باید در خارج از مسیر حرکت کامیون های دیگر باشد .

9- اگر در کارخانه نیاز به وزن کردن کامیون ها باشد ، تسهیلات مربوطه باید در ورودی کامیون ها قرار داده شود که به این ترتیب وزن کردن کامیون ها در زمان ورود و نیز قبل از خروج مسیر شود .

فلر ( IPS – E – PR – 190 )

1- در صورت نیاز به سوزاندن محصولات قابل احتراق ( گاز یا بخار ) تولید شده در یک واحد فرآیندی ، باید فضای کافی بین فلر و نزدیک ترین تجهیزات وجود داشته باشد تا آن تجهیزات در برابر گداختگی ناشی از گرمای تابنده از فلر محافظت شوند .

2- دودکش فلر باید در ناحیه Offsite و در دورترین فاصله ممکن نسبت به تسهیلات فرآیندی نصب شود ، که ترجیحا در مسیر باد غالب در دورترین نقطه ممکن نسبت به نواحی باشد که احتیاج به اپراتوری پیوسته و مداوم دارند .

3- مطابق با الزامات بند فوق ، دودکش فلر باید در فاصله حداقل 90 متری از سایر تسهیلات قرار گیرد .

4- سایز ناحیه محوطه دودکش فلر وابسته به ارتفاع فلر و میزان زبانه شعله آن است .

فلر چیست

5- در پیرامون محوطه فلر تسهیلاتی مانند Pump out pump , knockout drum و سیستم احتراق فلر قرار داده می شوند .

خب به پایان این مقاله رسیدیم ، امیدوارم تونسته باشیم که برخی از این مطالب که انتها ندارد را برای شما به خوبی تشریح کرده باشیم ، تمام سوالاتی که پیرامون این مقاله به ذهنتان می رسد را برایمان کامنت کنید تا در سریع ترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم .
پایپ کالا ، حس بازاری متفاوت

عضویت در خبرنامه
با عضویت در خبر نامه پایپ کالا مگ ، هر هفته یک ایمیل حاوی مطالب جدید دریافت خواهید کرد.
ارسال نظر
مشاوره آنلاین

02155696808