چطور پیش فاکتور آنلاین بگیرم ؟

مراحل در یافت پیش فاکتور آنلاین از سایت پایپ کالا :

1- انجام ثبت نام با ارائه اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی ، شماره تلفن و ایمیل 

2-رجوع به لیست قیمت های مورد نظر در سایت پایپ کالا

3-ثبت تعداد مورد نظر از محصولات مورد نیاز

4-مراجعه به بخش فاکتور های من و دریافت پیش فاکتور انلاین از سایت پایپ کالا

تماس با کارشناسان پایپ کالا