اتصالات جوشی مانیسمان بدون درز

سردنده مانیسمان

لطفا توجه کنید

لیست قیمت سردنده بدون درز ( مانیسمان )

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت سردنده مانیسمان به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سردنده بدون درز دنده ای سبک ایران اتصال
سردنده بدون درز دنده ای سبک ایران اتصال
نوع اتصال: دنده ای نوع(تایپ): سبک
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سردنده بدون درز دنده ای سبک ایران اتصال
سردنده بدون درز دنده ای سبک ایران اتصال
نوع اتصال: دنده ای نوع(تایپ): سبک
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۷۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سردنده بدون درز دنده ای سبک ایران اتصال
سردنده بدون درز دنده ای سبک ایران اتصال
نوع اتصال: دنده ای نوع(تایپ): سبک
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۹۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سردنده بدون درز دنده ای سبک ایران اتصال
سردنده بدون درز دنده ای سبک ایران اتصال
نوع اتصال: دنده ای نوع(تایپ): سبک
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۱۲۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سردنده بدون درز دنده ای سبک ایران اتصال
سردنده بدون درز دنده ای سبک ایران اتصال
نوع اتصال: دنده ای نوع(تایپ): سبک
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۴۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سردنده بدون درز دنده ای سبک ایران اتصال
سردنده بدون درز دنده ای سبک ایران اتصال
نوع اتصال: دنده ای نوع(تایپ): سبک
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۱۹۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سردنده بدون درز دنده ای سبک ایران اتصال
سردنده بدون درز دنده ای سبک ایران اتصال
نوع اتصال: دنده ای نوع(تایپ): سبک
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سردنده بدون درز دنده ای سبک ایران اتصال
سردنده بدون درز دنده ای سبک ایران اتصال
نوع اتصال: دنده ای نوع(تایپ): سبک
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۴۷۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سردنده بدون درز دنده ای سبک ایران اتصال
سردنده بدون درز دنده ای سبک ایران اتصال
نوع اتصال: دنده ای نوع(تایپ): سبک
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۷۷۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سردنده بدون درز مانیسمان سبک دنده ای ایرانی
سردنده بدون درز مانیسمان سبک دنده ای ایرانی
نوع اتصال: دنده ای نوع: سبک
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا