اتصالات جوشی مانیسمان بدون درز

کپ مانیسمان

لطفا توجه کنید

قیمت خرید کپ بدون درز ( مانیسمان )

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت خرید کپ بدون درز ( مانیسمان ) به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
رده: 40 نوع اتصال: جوشی مدل: گود
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
رده: 40 نوع اتصال: جوشی مدل: گود
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۱۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
رده: 40 نوع اتصال: جوشی مدل: گود
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۲۳۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
رده: 40 نوع اتصال: جوشی مدل: گود
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۲۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
رده: 40 نوع اتصال: جوشی مدل: گود
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۲۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
رده: 40 نوع اتصال: جوشی مدل: گود
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۳۳۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
رده: 40 نوع اتصال: جوشی مدل: گود
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۴۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
رده: 40 نوع اتصال: جوشی مدل: گود
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۸۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
رده: 40 نوع اتصال: جوشی مدل: گود
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۱،۱۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
کپ گود جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)
رده: 40 نوع اتصال: جوشی مدل: گود
سایز
۵"
قیمت (ریال)
۱،۸۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا