اتصالات گازی (سیاه درزدار)

سردنده جوشی درزدار

لطفا توجه کنید

لیست قیمت اتصالات سردنده درزدار

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت اتصالات سردنده درزدار  به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سردنده درزدار سیاه دنده ای ایران اتصال
سردنده درزدار سیاه دنده ای ایران اتصال
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۲۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سردنده درزدار سیاه دنده ای ایران اتصال
سردنده درزدار سیاه دنده ای ایران اتصال
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۳۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سردنده درزدار سیاه دنده ای ایران اتصال
سردنده درزدار سیاه دنده ای ایران اتصال
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۴۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سردنده درزدار سیاه دنده ای ایران اتصال
سردنده درزدار سیاه دنده ای ایران اتصال
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۶۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سردنده درزدار سیاه دنده ای ایران اتصال
سردنده درزدار سیاه دنده ای ایران اتصال
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۷۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سردنده درزدار سیاه دنده ای ایران اتصال
سردنده درزدار سیاه دنده ای ایران اتصال
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۱۰۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سردنده درزدار سیاه دنده ای ایران اتصال
سردنده درزدار سیاه دنده ای ایران اتصال
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۶۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سردنده درزدار سیاه دنده ای ایران اتصال
سردنده درزدار سیاه دنده ای ایران اتصال
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۲۰۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سردنده درزدار سیاه دنده ای ایران اتصال
سردنده درزدار سیاه دنده ای ایران اتصال
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۳۰۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا