بست لوله پوش فیت

بست لوله پوش فیت پلیران

لطفا توجه کنید

لیست قیمت بست لوله پوش فیت پلیران

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت بست لوله پوش فیت پلیران به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
 بست پیچی ابتدایی لوله 16 پلیران
بست پیچی ابتدایی لوله 16 پلیران
نوع(تایپ): ابتدایی لوله 16 پوشش: روکش دار
سایز
۱۶
قیمت (ریال)
۷،۳۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 بست سقفی جوشی پایدار Poliran RC پلیران
بست سقفی جوشی پایدار Poliran RC پلیران
نوع پوشش: پایدار
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۴۲۱،۷۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 بست سقفی جوشی پایدار Poliran RC پلیران
بست سقفی جوشی پایدار Poliran RC پلیران
نوع پوشش: پایدار
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۴۵۶،۲۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 بست سقفی جوشی پایدار Poliran RC پلیران
بست سقفی جوشی پایدار Poliran RC پلیران
نوع پوشش: پایدار
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۵۳۱،۹۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 بست سقفی جوشی پایدار Poliran RC پلیران
بست سقفی جوشی پایدار Poliran RC پلیران
نوع پوشش: پایدار
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۵۸۰،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 بست سقفی جوشی پایدار Poliran RC پلیران
بست سقفی جوشی پایدار Poliran RC پلیران
نوع پوشش: پایدار
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۸۷۲،۴۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 بست سقفی جوشی پایدار Poliran RC پلیران
بست سقفی جوشی پایدار Poliran RC پلیران
نوع پوشش: پایدار
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۱،۰۶۹،۰۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 بست سقفی جوشی پایدار Poliran RC پلیران
بست سقفی جوشی پایدار Poliran RC پلیران
نوع پوشش: پایدار
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۵۱۸،۵۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 بست سقفی قابل تنظیم پایدار Poliran RC پلیران
بست سقفی قابل تنظیم پایدار Poliran RC پلیران
نوع پوشش: پایدار
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۳۹۵،۴۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 بست سقفی قابل تنظیم پایدار Poliran RC پلیران
بست سقفی قابل تنظیم پایدار Poliran RC پلیران
نوع پوشش: پایدار
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۴۴۷،۳۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا