انواع تجهیزات آتش نشانی و و اطفا حریق

شلنگ آتش نشانی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت شلنگ آتش نشانی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت دنباله آتش نشانی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
 شیلنگ فشار قوی اطفا حریق چینی
شیلنگ فشار قوی اطفا حریق چینی
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 شیلنگ فشار قوی اطفا حریق چینی
شیلنگ فشار قوی اطفا حریق چینی
سایز
۱"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ برزنتی اطفا حریق چینی
شیلنگ برزنتی اطفا حریق چینی
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ برزنتی اطفا حریق چینی
شیلنگ برزنتی اطفا حریق چینی
سایز
۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ برزنتی اطفا حریق چینی
شیلنگ برزنتی اطفا حریق چینی
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ برزنتی اطفا حریق چینی
شیلنگ برزنتی اطفا حریق چینی
سایز
۳"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ برزنتی اطفا حریق چینی
شیلنگ برزنتی اطفا حریق چینی
سایز
۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیلنگ برزنتی اطفا حریق چینی
شیلنگ برزنتی اطفا حریق چینی
سایز
۶"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا