شیرآلات برنجی

شیر آتش نشانی

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
Bar: بار   
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا
واحد: عدد فشار کار: 100Bar
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (تومان)
۴۴۸،۲۴۵
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا
واحد: عدد فشار کار: 100Bar
سایز
۲"
قیمت (تومان)
۶۳۴،۷۲۵
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا
واحد: عدد فشار کار: 100Bar
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (تومان)
۸۵۸،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
شیر آتش نشانی کیزایران
شیر آتش نشانی کیزایران
واحد: عدد
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (تومان)
۱۳۶،۷۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸