شیرآلات برنجی و گازی

شیر بالانس برنجی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت شیر بالانس برنجی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت شیر بالانس برنجی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر بالانس دنده ای PN25  - دما 120c - مدل 747ot - برنجی سیم ایتالیا
شیر بالانس دنده ای PN25 - دما 120c - مدل 747ot - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN25 مدل: 747ot دمای تحملی: 120c
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۵،۶۶۴،۹۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر بالانس دنده ای PN25  - دما 120c - مدل 747ot - برنجی سیم ایتالیا
شیر بالانس دنده ای PN25 - دما 120c - مدل 747ot - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN25 مدل: 747ot دمای تحملی: 120c
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۱۹،۲۴۹،۶۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر بالانس دنده ای PN25  - دما 120c - مدل 747ot - برنجی سیم ایتالیا
شیر بالانس دنده ای PN25 - دما 120c - مدل 747ot - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN25 مدل: 747ot دمای تحملی: 120c
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۲۳،۸۸۸،۵۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر بالانس دنده ای PN25  - دما 120c - مدل 747ot - برنجی سیم ایتالیا
شیر بالانس دنده ای PN25 - دما 120c - مدل 747ot - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN25 مدل: 747ot دمای تحملی: 120c
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۲۸،۸۷۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر بالانس دنده ای PN25  - دما 120c - مدل 747ot - برنجی سیم ایتالیا
شیر بالانس دنده ای PN25 - دما 120c - مدل 747ot - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN25 مدل: 747ot دمای تحملی: 120c
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۴۳،۲۲۶،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر بالانس دنده ای PN25  - دما 120c - مدل 747ot - برنجی سیم ایتالیا
شیر بالانس دنده ای PN25 - دما 120c - مدل 747ot - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN25 مدل: 747ot دمای تحملی: 120c
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۵۴،۲۴۶،۱۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر بالانس دنده ای PN25  - دما 120c - مدل 747cr - برنجی سیم ایتالیا
شیر بالانس دنده ای PN25 - دما 120c - مدل 747cr - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN25 مدل: 747cr دمای تحملی: 120c
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر بالانس فلنجدار PN16  - دما 120c - مدل 3739b - چدنی سیم ایتالیا
شیر بالانس فلنجدار PN16 - دما 120c - مدل 3739b - چدنی سیم ایتالیا
فشار: PN16 مدل: 3739b دمای تحملی: 120c
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۱۰۹،۷۱۶،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر بالانس فلنجدار PN16  - دما 120c - مدل 3739b - چدنی سیم ایتالیا
شیر بالانس فلنجدار PN16 - دما 120c - مدل 3739b - چدنی سیم ایتالیا
فشار: PN16 مدل: 3739b دمای تحملی: 120c
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۴۴،۳۶۴،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر بالانس فلنجدار PN16  - دما 120c - مدل 3739b - چدنی سیم ایتالیا
شیر بالانس فلنجدار PN16 - دما 120c - مدل 3739b - چدنی سیم ایتالیا
فشار: PN16 مدل: 3739b دمای تحملی: 120c
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۲۲۱،۳۵۳،۶۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا