شیرآلات برنجی و گازی

شیر سوزنی برنجی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت شیر سوزنی برنجی (کف فلزی)

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت شیر سوزنی - کف فلزی برنجی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر سوزنی دنده ای PN16 سنگین - دما 170c - مدل 75 - برنزی سیم ایتالیا
شیر سوزنی دنده ای PN16 سنگین - دما 170c - مدل 75 - برنزی سیم ایتالیا
فشار: PN16 نوع(تایپ): سنگین مدل: 75 دمای تحملی: 170c
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۳،۹۴۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر سوزنی دنده ای PN16 سنگین - دما 170c - مدل 75 - برنزی سیم ایتالیا
شیر سوزنی دنده ای PN16 سنگین - دما 170c - مدل 75 - برنزی سیم ایتالیا
فشار: PN16 نوع(تایپ): سنگین مدل: 75 دمای تحملی: 170c
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۵،۶۹۳،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر سوزنی دنده ای PN16 سنگین - دما 170c - مدل 75 - برنزی سیم ایتالیا
شیر سوزنی دنده ای PN16 سنگین - دما 170c - مدل 75 - برنزی سیم ایتالیا
فشار: PN16 نوع(تایپ): سنگین مدل: 75 دمای تحملی: 170c
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۸،۶۶۸،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر سوزنی دنده ای PN16 سنگین - دما 170c - مدل 75 - برنزی سیم ایتالیا
شیر سوزنی دنده ای PN16 سنگین - دما 170c - مدل 75 - برنزی سیم ایتالیا
فشار: PN16 نوع(تایپ): سنگین مدل: 75 دمای تحملی: 170c
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۱۲،۰۳۰،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر سوزنی دنده ای PN16 سنگین - دما 170c - مدل 75 - برنزی سیم ایتالیا
شیر سوزنی دنده ای PN16 سنگین - دما 170c - مدل 75 - برنزی سیم ایتالیا
فشار: PN16 نوع(تایپ): سنگین مدل: 75 دمای تحملی: 170c
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۵،۳۱۷،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر سوزنی دنده ای PN16 سنگین - دما 170c - مدل 75 - برنزی سیم ایتالیا
شیر سوزنی دنده ای PN16 سنگین - دما 170c - مدل 75 - برنزی سیم ایتالیا
فشار: PN16 نوع(تایپ): سنگین مدل: 75 دمای تحملی: 170c
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۲۱،۸۴۴،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر سوزنی دنده ای PN16 سنگین - دما 170c - مدل 75 - برنزی سیم ایتالیا
شیر سوزنی دنده ای PN16 سنگین - دما 170c - مدل 75 - برنزی سیم ایتالیا
فشار: PN16 نوع(تایپ): سنگین مدل: 75 دمای تحملی: 170c
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۴۸،۰۳۶،۴۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر سوزنی دنده ای PN16 سنگین - دما 170c - مدل 75 - برنزی سیم ایتالیا
شیر سوزنی دنده ای PN16 سنگین - دما 170c - مدل 75 - برنزی سیم ایتالیا
فشار: PN16 نوع(تایپ): سنگین مدل: 75 دمای تحملی: 170c
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۶۱،۱۶۵،۶۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر سوزنی دنده ای PN16 سنگین - دما 170c - مدل 75 - برنزی سیم ایتالیا
شیر سوزنی دنده ای PN16 سنگین - دما 170c - مدل 75 - برنزی سیم ایتالیا
فشار: PN16 نوع(تایپ): سنگین مدل: 75 دمای تحملی: 170c
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۱۱۵،۴۸۶،۳۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر سوزنی دنده ای PN10 سبک - دما 150c - مدل 75L - برنجی سیم ایتالیا
شیر سوزنی دنده ای PN10 سبک - دما 150c - مدل 75L - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN10 نوع(تایپ): سبک مدل: 75L دمای تحملی: 150c
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۳،۴۷۱،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا