شیرآلات برنجی و گازی

شیر صافی برنجی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت شیر صافی برنجی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت شیر صافی برنجی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر صافی دنده ای PN20 بدون سربYtype - دما 180c - مدل 74ACRNL - برنجی سیم ایتالیا
شیر صافی دنده ای PN20 بدون سربYtype - دما 180c - مدل 74ACRNL - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): بدون سربYtype مدل: 74ACRNL دمای تحملی: 180c
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۲،۷۲۰،۵۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر صافی دنده ای PN20 بدون سربYtype - دما 180c - مدل 74ACRNL - برنجی سیم ایتالیا
شیر صافی دنده ای PN20 بدون سربYtype - دما 180c - مدل 74ACRNL - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): بدون سربYtype مدل: 74ACRNL دمای تحملی: 180c
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۳،۹۴۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر صافی دنده ای PN20 بدون سربYtype - دما 180c - مدل 74ACRNL - برنجی سیم ایتالیا
شیر صافی دنده ای PN20 بدون سربYtype - دما 180c - مدل 74ACRNL - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): بدون سربYtype مدل: 74ACRNL دمای تحملی: 180c
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۶،۲۶۱،۱۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر صافی دنده ای PN20 بدون سربYtype - دما 180c - مدل 74ACRNL - برنجی سیم ایتالیا
شیر صافی دنده ای PN20 بدون سربYtype - دما 180c - مدل 74ACRNL - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): بدون سربYtype مدل: 74ACRNL دمای تحملی: 180c
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۹،۱۴۸،۶۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر صافی دنده ای PN20 بدون سربYtype - دما 180c - مدل 74ACRNL - برنجی سیم ایتالیا
شیر صافی دنده ای PN20 بدون سربYtype - دما 180c - مدل 74ACRNL - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): بدون سربYtype مدل: 74ACRNL دمای تحملی: 180c
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۱،۲۶۷،۵۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر صافی دنده ای PN20 بدون سربYtype - دما 180c - مدل 74ACRNL - برنجی سیم ایتالیا
شیر صافی دنده ای PN20 بدون سربYtype - دما 180c - مدل 74ACRNL - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): بدون سربYtype مدل: 74ACRNL دمای تحملی: 180c
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۲۰،۴۷۲،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر صافی دنده ای PN20 بدون سربYtype - دما 180c - مدل 74ACRNL - برنجی سیم ایتالیا
شیر صافی دنده ای PN20 بدون سربYtype - دما 180c - مدل 74ACRNL - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): بدون سربYtype مدل: 74ACRNL دمای تحملی: 180c
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۴،۶۵۳،۱۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر صافی دنده ای PN20 بدون سربYtype - دما 180c - مدل 74ACRNL - برنجی سیم ایتالیا
شیر صافی دنده ای PN20 بدون سربYtype - دما 180c - مدل 74ACRNL - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): بدون سربYtype مدل: 74ACRNL دمای تحملی: 180c
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۴۷،۶۳۹،۵۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر صافی دنده ای PN20 بدون سربYtype - دما 180c - مدل 74ACRNL - برنجی سیم ایتالیا
شیر صافی دنده ای PN20 بدون سربYtype - دما 180c - مدل 74ACRNL - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): بدون سربYtype مدل: 74ACRNL دمای تحملی: 180c
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۸۶،۶۲۰،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر صافی دنده ای PN20 Ytype - دما 180c - مدل 74AOT - برنجی سیم ایتالیا
شیر صافی دنده ای PN20 Ytype - دما 180c - مدل 74AOT - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): Ytype مدل: 74AOT دمای تحملی: 180c
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۱،۴۸۹،۹۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا