شیرآلات برنجی و گازی

شیر فشار شکن برنجی - چک ولو

لطفا توجه کنید

لیست قیمت شیر فشار شکن برنجی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت شیر فشار شکن برنجی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر فشارشکن دنده ای PN25  - دما 80c - مدل 1430 - برنجی سیم ایتالیا
شیر فشارشکن دنده ای PN25 - دما 80c - مدل 1430 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN25 مدل: 1430 دمای تحملی: 80c
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۱۳،۳۹۳،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فشارشکن دنده ای PN25  - دما 80c - مدل 1430 - برنجی سیم ایتالیا
شیر فشارشکن دنده ای PN25 - دما 80c - مدل 1430 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN25 مدل: 1430 دمای تحملی: 80c
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۳۰،۷۱۰،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فشارشکن دنده ای PN25  - دما 80c - مدل 1430 - برنجی سیم ایتالیا
شیر فشارشکن دنده ای PN25 - دما 80c - مدل 1430 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN25 مدل: 1430 دمای تحملی: 80c
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۳،۰۷۸،۱۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فشارشکن دنده ای PN25  - دما 80c - مدل 1430 - برنجی سیم ایتالیا
شیر فشارشکن دنده ای PN25 - دما 80c - مدل 1430 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN25 مدل: 1430 دمای تحملی: 80c
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۴۰،۴۲۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فشارشکن دنده ای PN25  - دما 80c - مدل 1430 - برنجی سیم ایتالیا
شیر فشارشکن دنده ای PN25 - دما 80c - مدل 1430 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN25 مدل: 1430 دمای تحملی: 80c
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۶۲،۵۶۴،۲۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فشارشکن دنده ای PN25  - دما 80c - مدل 1430 - برنجی سیم ایتالیا
شیر فشارشکن دنده ای PN25 - دما 80c - مدل 1430 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN25 مدل: 1430 دمای تحملی: 80c
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۹۶،۵۰۶،۵۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فشارشکن دنده ای PN25  - دما 80c - مدل 1430 - برنجی سیم ایتالیا
شیر فشارشکن دنده ای PN25 - دما 80c - مدل 1430 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN25 مدل: 1430 دمای تحملی: 80c
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۲۷۵،۵۹۶،۶۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر ماشین لباسشویی PN16  - دما 90c - مدل 39l - برنجی سیم ایتالیا
شیر ماشین لباسشویی PN16 - دما 90c - مدل 39l - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN16 مدل: 39l دمای تحملی: 90c
سایز
۱/۲"*۳/۴"
قیمت (ریال)
۲،۷۶۱،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فشارشکن دنده ای PN15  - دما 80c - مدل 1060 - برنجی سیم ایتالیا
شیر فشارشکن دنده ای PN15 - دما 80c - مدل 1060 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN15 مدل: 1060 دمای تحملی: 80c
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۴،۵۹۶،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فشارشکن دنده ای PN15  - دما 80c - مدل 1060 - برنجی سیم ایتالیا
شیر فشارشکن دنده ای PN15 - دما 80c - مدل 1060 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN15 مدل: 1060 دمای تحملی: 80c
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۵،۰۵۷،۸۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا