شیرآلات برنجی

شیر فلکه کشویی برنجی

قیمت شیر فلکه کشویی برنجی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین قیمت شیر فلکه کشویی برنجی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 1/4 اینچ
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 1/4 اینچ
واحد: عدد فشار کار: 20Bar کد محصول: 70BCIM نوع: سنگین
سایز
۱/۴"
قیمت (ریال)
۱،۸۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 3/8 اینچ
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 3/8 اینچ
واحد: عدد فشار کار: 20Bar کد محصول: 70BCIM نوع: سنگین
سایز
۳/۸"
قیمت (ریال)
۱،۸۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 1/2 اینچ
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 1/2 اینچ
واحد: عدد فشار کار: 20Bar کد محصول: 70BCIM نوع: سنگین
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۲،۴۹۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 3/4 اینچ
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 3/4 اینچ
واحد: عدد فشار کار: 20Bar کد محصول: 70BCIM نوع: سنگین
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۳،۴۷۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 1 اینچ
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 1 اینچ
واحد: عدد فشار کار: 20Bar کد محصول: 70BCIM نوع: سنگین
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۴،۷۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 1.1/4 اینچ
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 1.1/4 اینچ
واحد: عدد فشار کار: 20Bar کد محصول: 70BCIM نوع: سنگین
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۶،۶۵۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 1.1/2 اینچ
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 1.1/2 اینچ
واحد: عدد فشار کار: 20Bar کد محصول: 70BCIM نوع: سنگین
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۸،۹۱۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 2 اینچ
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 2 اینچ
واحد: عدد فشار کار: 20Bar کد محصول: 70BCIM نوع: سنگین
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۱۳،۲۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 2.1/2 اینچ
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 2.1/2 اینچ
واحد: عدد فشار کار: 20Bar کد محصول: 70BCIM نوع: سنگین
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۲۱،۰۸۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 3 اینچ
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز 3 اینچ
واحد: عدد فشار کار: 20Bar کد محصول: 70BCIM نوع: سنگین
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۲۸،۴۱۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا