شیرآلات برنجی و گازی

شیر فلکه کشویی برنجی

لطفا توجه کنید

قیمت شیر فلکه کشویی برنجی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین قیمت شیر فلکه کشویی برنجی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): سنگین مدل: 70b دمای تحملی: 180c
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۲،۶۱۹،۷۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): سنگین مدل: 70b دمای تحملی: 180c
سایز
۱/۴"
قیمت (ریال)
۱،۹۳۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): سنگین مدل: 70b دمای تحملی: 180c
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۳،۶۴۸،۷۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): سنگین مدل: 70b دمای تحملی: 180c
سایز
۳/۸"
قیمت (ریال)
۱،۹۳۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): سنگین مدل: 70b دمای تحملی: 180c
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۴،۹۸۷،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): سنگین مدل: 70b دمای تحملی: 180c
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۶،۹۹۰،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): سنگین مدل: 70b دمای تحملی: 180c
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۹،۳۶۱،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): سنگین مدل: 70b دمای تحملی: 180c
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۱۳،۹۵۴،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): سنگین مدل: 70b دمای تحملی: 180c
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۲۲،۱۳۶،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): سنگین مدل: 70b دمای تحملی: 180c
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۲۹،۸۳۵،۷۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا