شیرآلات برنجی و گازی

شیر پیسوار برنجی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت شیر پیسوار برنجی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت شیر پیسوار برنجی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر پیسوار PN16 فیلتر دار بدون مهره - دما 90c - مدل 45f - برنجی سیم ایتالیا
شیر پیسوار PN16 فیلتر دار بدون مهره - دما 90c - مدل 45f - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN16 نوع(تایپ): فیلتر دار بدون مهره مدل: 45f دمای تحملی: 90c
سایز
۱/۲"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۳،۷۵۷،۹۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر پیسوار PN16 فیلتر دار بدون مهره - دما 90c - مدل 45f - برنجی سیم ایتالیا
شیر پیسوار PN16 فیلتر دار بدون مهره - دما 90c - مدل 45f - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN16 نوع(تایپ): فیلتر دار بدون مهره مدل: 45f دمای تحملی: 90c
سایز
۱/۲"*۳/۸"
قیمت (ریال)
۳،۷۵۷،۹۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر پیسوار PN16 بدون مهره - دما 90c - مدل 45 - برنجی سیم ایتالیا
شیر پیسوار PN16 بدون مهره - دما 90c - مدل 45 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN16 نوع(تایپ): بدون مهره مدل: 45 دمای تحملی: 90c
سایز
۱/۲"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۱،۷۱۲،۵۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر پیسوار PN16 مهره دار - دما 90c - مدل 46 - برنجی سیم ایتالیا
شیر پیسوار PN16 مهره دار - دما 90c - مدل 46 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN16 نوع(تایپ): مهره دار مدل: 46 دمای تحملی: 90c
سایز
۱/۲"*۳/۸"
قیمت (ریال)
۲،۱۰۴،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر پیسوار برنجی PN10 کیزایران
شیر پیسوار برنجی PN10 کیزایران
فشار: PN10
سایز
۱/۲"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۷۱۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر پیسوار برنجی PN10 کیزایران
شیر پیسوار برنجی PN10 کیزایران
فشار: PN10
سایز
۱/۲"*۳/۸"
قیمت (ریال)
۷۱۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر پیسوار برنجی واشر تفلونی شیلان
شیر پیسوار برنجی واشر تفلونی شیلان
نوع(تایپ): واشر تفلونی
سایز
۱/۲"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۱،۱۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر پیسوار برنجی واشر تفلونی شیلان
شیر پیسوار برنجی واشر تفلونی شیلان
نوع(تایپ): واشر تفلونی
سایز
۱/۲"*۳/۸"
قیمت (ریال)
۱،۱۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا