شیرآلات برنجی

شیر پیسوار

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
Bar: بار   
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا
شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا
واحد: عدد فشار کار: 16Bar کد محصول: 45FCIM نوع: فیلتردار
سایز
۱/۲"*۳/۸"
قیمت (تومان)
۱۴۵،۶۳۵
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا
شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا
واحد: عدد فشار کار: 16Bar کد محصول: 45FCIM نوع: فیلتردار
سایز
۱/۲"*۱/۲"
قیمت (تومان)
۱۴۵،۶۳۵
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا
شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا
واحد: عدد فشار کار: 16Bar کد محصول: 46CIM نوع: مهره دار
سایز
۱/۲"*۳/۸"
قیمت (تومان)
۸۱،۵۸۵
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
شیر پیسوار برنجی بدون مهره سیم ایتالیا
شیر پیسوار برنجی بدون مهره سیم ایتالیا
واحد: عدد فشار کار: 16Bar کد محصول: 45CIM نوع: بدون مهره
سایز
۱/۲"*۱/۲"
قیمت (تومان)
۶۶،۳۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸