شیرآلات برنجی

شیر پیسوار

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
Bar: بار   
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا
شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا
واحد: عدد فشار کار: 16Bar کد محصول: 45FCIM نوع: فیلتردار
سایز
۱/۲"*۳/۸"
قیمت (ریال)
۳،۲۶۱،۱۹۵
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا
شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا
واحد: عدد فشار کار: 16Bar کد محصول: 45FCIM نوع: فیلتردار
سایز
۱/۲"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۳،۲۶۱،۱۹۵
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا
شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا
واحد: عدد فشار کار: 16Bar کد محصول: 46CIM نوع: مهره دار
سایز
۱/۲"*۳/۸"
قیمت (ریال)
۱،۸۲۵،۷۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر پیسوار برنجی بدون مهره سیم ایتالیا
شیر پیسوار برنجی بدون مهره سیم ایتالیا
واحد: عدد فشار کار: 16Bar کد محصول: 45CIM نوع: بدون مهره
سایز
۱/۲"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۱،۵۸۵،۳۹۵
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا