شیرآلات برنجی و گازی

شیر یکطرفه خودکار برنجی

لطفا توجه کنید

قیمت شیر خودکار یکطرفه برنجی (شیر خودکار برنجی )

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت شیر یک طرفه - شیر خودکار برنجی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر یکطرفه دنده ای PN16 دریچه برنجی لولایی - دما 150c - مدل 80 - برنجی سیم ایتالیا
شیر یکطرفه دنده ای PN16 دریچه برنجی لولایی - دما 150c - مدل 80 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه برنجی نوع(تایپ): لولایی مدل: 80 دمای تحملی: 150c
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۲،۹۷۵،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر یکطرفه دنده ای PN16 دریچه برنجی لولایی - دما 150c - مدل 80 - برنجی سیم ایتالیا
شیر یکطرفه دنده ای PN16 دریچه برنجی لولایی - دما 150c - مدل 80 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه برنجی نوع(تایپ): لولایی مدل: 80 دمای تحملی: 150c
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۳،۹۲۹،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر یکطرفه دنده ای PN16 دریچه برنجی لولایی - دما 150c - مدل 80 - برنجی سیم ایتالیا
شیر یکطرفه دنده ای PN16 دریچه برنجی لولایی - دما 150c - مدل 80 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه برنجی نوع(تایپ): لولایی مدل: 80 دمای تحملی: 150c
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۵،۶۷۹،۴۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر یکطرفه دنده ای PN16 دریچه برنجی لولایی - دما 150c - مدل 80 - برنجی سیم ایتالیا
شیر یکطرفه دنده ای PN16 دریچه برنجی لولایی - دما 150c - مدل 80 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه برنجی نوع(تایپ): لولایی مدل: 80 دمای تحملی: 150c
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۷،۶۱۲،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر یکطرفه دنده ای PN16 دریچه برنجی لولایی - دما 150c - مدل 80 - برنجی سیم ایتالیا
شیر یکطرفه دنده ای PN16 دریچه برنجی لولایی - دما 150c - مدل 80 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه برنجی نوع(تایپ): لولایی مدل: 80 دمای تحملی: 150c
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۰،۰۱۲،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر یکطرفه دنده ای PN16 دریچه برنجی لولایی - دما 150c - مدل 80 - برنجی سیم ایتالیا
شیر یکطرفه دنده ای PN16 دریچه برنجی لولایی - دما 150c - مدل 80 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه برنجی نوع(تایپ): لولایی مدل: 80 دمای تحملی: 150c
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۱۳،۵۶۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر یکطرفه دنده ای PN16 دریچه برنجی لولایی - دما 150c - مدل 80 - برنجی سیم ایتالیا
شیر یکطرفه دنده ای PN16 دریچه برنجی لولایی - دما 150c - مدل 80 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه برنجی نوع(تایپ): لولایی مدل: 80 دمای تحملی: 150c
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۲۴،۰۶۴،۹۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر یکطرفه دنده ای PN16 دریچه برنجی لولایی - دما 150c - مدل 80 - برنجی سیم ایتالیا
شیر یکطرفه دنده ای PN16 دریچه برنجی لولایی - دما 150c - مدل 80 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه برنجی نوع(تایپ): لولایی مدل: 80 دمای تحملی: 150c
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۳۰،۷۹۶،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر یکطرفه دنده ای PN16 دریچه برنجی لولایی - دما 150c - مدل 80 - برنجی سیم ایتالیا
شیر یکطرفه دنده ای PN16 دریچه برنجی لولایی - دما 150c - مدل 80 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه برنجی نوع(تایپ): لولایی مدل: 80 دمای تحملی: 150c
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۵۳،۹۸۵،۷۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر یکطرفه دنده ای PN20 فنری - دما 110c - مدل 30 - برنجی سیم ایتالیا
شیر یکطرفه دنده ای PN20 فنری - دما 110c - مدل 30 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): فنری مدل: 30 دمای تحملی: 110c
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۱،۹۳۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا