نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

پوش فیت پلیران

پوش فیت پلیران
چرا پوش فیت پلیران؟

لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت پلیران

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای

محصولات پوش فیت پلیران

براساس برند:

 • پلیران
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تخفیف -% تبدیل پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50*40
   • 75*50
   • 110*50
   • 110*75
   • 125*110
   • 160*125
   • 200*160
   تخفیف -% ۳۲۴،۲۵۰
  • تخفیف -% تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 110*50
   • 110*75
   • 125*110
   • 160*125
   • 200*160
   تخفیف -% ۹۵۶،۰۵۰
  • تخفیف -% چهار راه 67 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% ۳،۲۳۶،۳۳۰
  • تخفیف -% درپوش تست پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۸۳،۴۸۰
  • تخفیف -% درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۱۲۹،۲۹۰
  • تخفیف -% دریچه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۳۷۹،۹۰۰
  • تخفیف -% دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 110*125
   • 125
   تخفیف -% ۴۴۶،۹۳۰
  • تخفیف -% رابط پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۳۵۷،۱۹۰
  • تخفیف -% رابط پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۵۸۹،۰۳۰
  • تخفیف -% زانو 15 درجه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% ۱،۱۱۸،۴۸۰
  • تخفیف -% زانو 30 درجه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   تخفیف -% ۳۴۷،۸۵۰
  • تخفیف -% زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% ۲،۲۵۰،۱۴۰
  • تخفیف -% زانو 45 درجه بست خور پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% ۲،۴۳۴،۱۸۰
  • تخفیف -% زانو 45 درجه بست خور پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% ۳،۵۴۹،۶۵۰
  • تخفیف -% زانو 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۳۰۰،۳۰۰
  • تخفیف -% زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۶۳۳،۰۲۰
  • تخفیف -% زانو 45 درجه دست ساز پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 200
   تخفیف -% ۱۱،۱۶۰،۰۰۰
  • تخفیف -% زانو 45 درجه دست ساز پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 200
   تخفیف -% ۲۵،۵۸۱،۰۴۰
  • تخفیف -% زانو 67 درجه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 110
   تخفیف -% ۴۰۷،۳۱۰
  • تخفیف -% زانو 87 درجه بست خور پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   تخفیف -% ۷۴۱،۳۰۰
  • تخفیف -% زانو 87 درجه بلند پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   تخفیف -% ۴۷۶،۹۸۰
  • تخفیف -% زانو 87 درجه بلند پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 110
   تخفیف -% ۸۴۶،۴۶۰
  • تخفیف -% زانو 87 درجه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   تخفیف -% ۳۲۱،۱۳۰
  • تخفیف -% زانو 87 درجه کوتاه پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   تخفیف -% ۶۲۵،۹۰۰
  • تخفیف -% سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۵۷۶،۶۰۰
  • تخفیف -% سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۱،۰۴۳،۳۱۰
  • تخفیف -% سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   تخفیف -% ۵۹۹،۴۰۰
  • تخفیف -% سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 110
   تخفیف -% ۱،۳۱۲،۶۹۰
  • تخفیف -% سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 200
   تخفیف -% ۱،۱۶۰،۱۴۰
  • تخفیف -% سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۲،۰۱۸،۹۶۰
  • تخفیف -% سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 110*50
   • 110*75
   • 125*110
   • 160*110
   • 200*160
   تخفیف -% ۹۴۷،۷۶۰
  • تخفیف -% سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 110*50
   • 110*75
   • 125*110
   • 160*110
   • 200*160
   تخفیف -% ۱،۶۵۹،۳۰۰
  • تخفیف -% سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 110*50
   تخفیف -% ۸۷۸،۷۵۰
  • تخفیف -% سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 110*50
   تخفیف -% ۱،۵۳۷،۵۵۰
  • تخفیف -% سیفون بازدید فاضلاب شهری پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۶،۵۲۷،۲۵۰
  • تخفیف -% سیفون سوکت دار پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110*125
   تخفیف -% ۱،۵۶۲،۹۳۰
  • تخفیف -% سیفون یک تکه بلند پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50*75
   • 75*75
   • 110*110
   • 110*125
   تخفیف -% ۱،۵۰۵،۴۱۰
  • تخفیف -% سیفون یک تکه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50*75
   • 75*75
   • 110*125
   تخفیف -% ۱،۱۰۴،۴۲۰
  • تخفیف -% عصایی پشت بام پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۷۶۶،۸۹۰
  • تخفیف -% لوله دوسر سوکت طول 100 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۹،۱۱۸،۰۳۰
  • تخفیف -% لوله دوسر سوکت طول 100 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۲،۱۵۳،۵۵۰
  • تخفیف -% لوله دوسر سوکت طول 200 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۱،۴۷۴،۹۵۰
  • تخفیف -% لوله دوسر سوکت طول 200 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۳،۸۱۰،۶۴۰
  • تخفیف -% لوله دوسر سوکت طول 300 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۲،۰۹۰،۵۳۰
  • تخفیف -% لوله دوسر سوکت طول 300 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۵،۵۰۵،۲۲۰
  • تخفیف -% لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۵۵۳،۷۸۰
  • تخفیف -% لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۱،۵۶۸،۶۱۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 100 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۷۶۳،۷۵۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 100 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۱،۹۰۸،۷۳۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 200 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۱،۳۳۹،۹۲۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 200 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۳،۵۹۳،۱۹۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 30 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۴۴۰،۷۰۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 30 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۹۱۳،۲۰۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 300 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۱،۹۲۷،۶۴۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 300 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۵،۱۸۲،۷۳۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۴۸۴،۸۴۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۱،۲۲۷،۰۹۰
  • تخفیف -% کفشور افقی سیفون دار آب کاری کروم پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   تخفیف -% ۱،۹۷۲،۲۴۰
  • تخفیف -% کفشور افقی سیفون دار کرمم یا طوسی پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   تخفیف -% ۱،۲۴۷،۵۹۰
  • تخفیف -% کفشور عمودی سیفون دار آب کاری کروم پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   تخفیف -% ۱،۹۷۲،۲۴۰
  • تخفیف -% کفشور عمودی سیفون دار کرمم یا طوسی پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   تخفیف -% ۱،۱۵۴،۷۲۰
لطفا توجه کنید

لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت پلیران

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت پلیران به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

در صورتی که اقلام مورد نیاز شما در این لیست نمی باشد، می توانید با تلفن 02155696808 بخش فروش سایت پایپ کالا تماس بگیرید تا قیمت اقلام به شما اعلام شود.

پایپ کالا - اولین و بزرگترین فروشگاه لوله و اتصالات در ایران

مشاوره آنلاین

02155696808