لوله و اتصالات پوش فیت

لوله و اتصالات پوش فیت پلیران

لطفا توجه کنید

لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت پلیران

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت پلیران به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 50 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۲۹۷،۳۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 50 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۳۳۲،۹۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 50 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۵۱۵،۵۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 50 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۰۱۰،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 50 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۱،۳۳۶،۱۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 50 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۲،۰۴۴،۶۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 50 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۲۰۰
قیمت (ریال)
۳،۲۶۹،۶۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 100 پوش فیت پروتکت پلیران
لوله یکسر سوکت طول 100 پوش فیت پروتکت پلیران
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 100 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۴۳۹،۰۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 100 پوش فیت پروتکت پلیران
لوله یکسر سوکت طول 100 پوش فیت پروتکت پلیران
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 100 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۵۲۷،۷۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 100 پوش فیت پروتکت پلیران
لوله یکسر سوکت طول 100 پوش فیت پروتکت پلیران
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 100 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۸۸۸،۷۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا