لوله و اتصالات پنج لایه

کلکتور و متعلقات پنج لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید انواع کلکتور و متعلقات پنج لایه

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت جعبه کلکتور و متعلقات پنج لایه به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

ایجاد پیش فاکتور آنلاین توسط کارشناس: (ارسال تصویر یا فایل لیست خرید

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
جعبه کلکتور 5 لایه درب سوپرپایپ
جعبه کلکتور 5 لایه درب سوپرپایپ
نوع(تایپ): درب
سایز
۵۳۰
قیمت (ریال)
۴،۱۷۵،۷۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
جعبه کلکتور 5 لایه درب سوپرپایپ
جعبه کلکتور 5 لایه درب سوپرپایپ
نوع(تایپ): درب
سایز
۶۸۰
قیمت (ریال)
۴،۴۹۰،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
جعبه کلکتور 5 لایه درب سوپرپایپ
جعبه کلکتور 5 لایه درب سوپرپایپ
نوع(تایپ): درب
سایز
۸۳۰
قیمت (ریال)
۵،۲۱۴،۵۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
جعبه کلکتور 5 لایه درب سوپرپایپ
جعبه کلکتور 5 لایه درب سوپرپایپ
نوع(تایپ): درب
سایز
۱۰۳۰
قیمت (ریال)
۶،۷۲۶،۳۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
جعبه کلکتور 5 لایه گرمایش از کفی سوپرپایپ
جعبه کلکتور 5 لایه گرمایش از کفی سوپرپایپ
نوع(تایپ): گرمایش از کفی
سایز
۴۵۰
قیمت (ریال)
۷،۱۹۹،۴۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
جعبه کلکتور 5 لایه گرمایش از کفی سوپرپایپ
جعبه کلکتور 5 لایه گرمایش از کفی سوپرپایپ
نوع(تایپ): گرمایش از کفی
سایز
۵۳۰
قیمت (ریال)
۸،۵۱۹،۴۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
جعبه کلکتور 5 لایه گرمایش از کفی سوپرپایپ
جعبه کلکتور 5 لایه گرمایش از کفی سوپرپایپ
نوع(تایپ): گرمایش از کفی
سایز
۶۸۰
قیمت (ریال)
۹،۴۴۴،۸۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
جعبه کلکتور 5 لایه گرمایش از کفی سوپرپایپ
جعبه کلکتور 5 لایه گرمایش از کفی سوپرپایپ
نوع(تایپ): گرمایش از کفی
سایز
۸۳۰
قیمت (ریال)
۱۰،۱۳۴،۸۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
جعبه کلکتور 5 لایه گرمایش از کفی سوپرپایپ
جعبه کلکتور 5 لایه گرمایش از کفی سوپرپایپ
نوع(تایپ): گرمایش از کفی
سایز
۱۰۳۰
قیمت (ریال)
۱۱،۶۳۰،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
جعبه کلکتور 5 لایه جدید نیوپایپ
جعبه کلکتور 5 لایه جدید نیوپایپ
مدل: جدید
سایز
۳۵*۴۵
قیمت (ریال)
۴،۰۰۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا