لوله و اتصالات پنج لایه

کلکتور و متعلقات پنج لایه

لیست قیمت خرید انواع کلکتور و متعلقات پنج لایه

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت جعبه کلکتور و متعلقات پنج لایه به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

ایجاد پیش فاکتور آنلاین توسط کارشناس: (ارسال تصویر یا فایل لیست خرید

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
کلکتور 2 انشعابی سوپرپایپ
کلکتور 2 انشعابی سوپرپایپ
واحد: عدد
سایز
قیمت (ریال)
۲،۱۹۶،۳۵۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کلکتور 3 انشعابی سوپرپایپ
کلکتور 3 انشعابی سوپرپایپ
واحد: عدد
سایز
قیمت (ریال)
۳،۰۶۰،۷۲۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کلکتور 4 انشعابی سوپرپایپ
کلکتور 4 انشعابی سوپرپایپ
واحد: عدد
سایز
قیمت (ریال)
۳،۹۷۴،۱۴۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کلکتور سوپروالو سوپرپایپ
کلکتور سوپروالو سوپرپایپ
واحد: عدد
سایز
قیمت (ریال)
۱۷،۲۴۰،۵۳۰
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کلكتور مدولار نیوپایپ - 2b
کلكتور مدولار نیوپایپ - 2b
واحد: عدد
سایز
۱"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کلكتور مدولار نیوپایپ - 3b
کلكتور مدولار نیوپایپ - 3b
واحد: عدد
سایز
۱"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کلكتور مدولار نیوپایپ - 4b
کلكتور مدولار نیوپایپ - 4b
واحد: عدد
سایز
۱"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کلکتور  رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو  تیپ پرسی - 3b
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 3b
واحد: عدد
سایز
۱"*۱۶
قیمت (ریال)
۳۰،۷۶۷،۹۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کلکتور  رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو  تیپ پرسی - 4b
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 4b
واحد: عدد
سایز
۱"*۱۶
قیمت (ریال)
۴۰،۶۰۷،۲۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کلکتور  رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو  تیپ پرسی - 5b
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 5b
واحد: عدد
سایز
۱"*۱۶
قیمت (ریال)
۴۹،۷۲۴،۸۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا