شیرآلات برنجی و گازی

شیر شلنگی برنجی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت شیر شلنگی برنجی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت شیر شلنگی برنجی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر شلنگی PN20  - دما 90c - مدل 34 - برنجی سیم ایتالیا
شیر شلنگی PN20 - دما 90c - مدل 34 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 مدل: 34 دمای تحملی: 90c
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۳،۰۳۰،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر شلنگی PN20  - دما 90c - مدل 34 - برنجی سیم ایتالیا
شیر شلنگی PN20 - دما 90c - مدل 34 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 مدل: 34 دمای تحملی: 90c
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۴،۱۴۱،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر شلنگی PN20  - دما 90c - مدل 34 - برنجی سیم ایتالیا
شیر شلنگی PN20 - دما 90c - مدل 34 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 مدل: 34 دمای تحملی: 90c
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۶،۲۱۷،۰۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر شلنگی PN20 ضد یخ زدگی - دما 90c - مدل 34/1 - برنجی سیم ایتالیا
شیر شلنگی PN20 ضد یخ زدگی - دما 90c - مدل 34/1 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): ضد یخ زدگی مدل: 34/1 دمای تحملی: 90c
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۳،۱۳۲،۱۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر شلنگی PN20 ضد یخ زدگی - دما 90c - مدل 34/1 - برنجی سیم ایتالیا
شیر شلنگی PN20 ضد یخ زدگی - دما 90c - مدل 34/1 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): ضد یخ زدگی مدل: 34/1 دمای تحملی: 90c
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۴،۷۲۲،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر شلنگی PN20 ضد یخ زدگی - دما 90c - مدل 34/1 - برنجی سیم ایتالیا
شیر شلنگی PN20 ضد یخ زدگی - دما 90c - مدل 34/1 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): ضد یخ زدگی مدل: 34/1 دمای تحملی: 90c
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۷،۳۱۷،۴۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر شلنگی PN20 قفل دار - دما 90c - مدل 34pl - برنجی سیم ایتالیا
شیر شلنگی PN20 قفل دار - دما 90c - مدل 34pl - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): قفل دار مدل: 34pl دمای تحملی: 90c
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر شلنگی PN20 قفل دار - دما 90c - مدل 34pl - برنجی سیم ایتالیا
شیر شلنگی PN20 قفل دار - دما 90c - مدل 34pl - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): قفل دار مدل: 34pl دمای تحملی: 90c
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۵،۲۵۹،۴۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر شلنگی PN20 دوکاره - دما 90c - مدل 134 - برنجی سیم ایتالیا
شیر شلنگی PN20 دوکاره - دما 90c - مدل 134 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN20 نوع(تایپ): دوکاره مدل: 134 دمای تحملی: 90c
سایز
۱/۲"*۳/۴"*۳/۴"
قیمت (ریال)
۶،۱۰۶،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا