شیرآلات چدنی و موتورخانه

شیر آتش نشانی چدنی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت شیر آتش نشانی چدنی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت شیر آتش نشانی چدنی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر آتش نشانی فلنجدار PN16 دفنی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر آتش نشانی فلنجدار PN16 دفنی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): دفنی
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۳۱،۲۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر آتش نشانی فلنجدار PN16 دفنی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر آتش نشانی فلنجدار PN16 دفنی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): دفنی
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۳۲،۳۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر آتش نشانی فلنجدار PN16 ایستاده چدنی وگ ایران بی همتا
شیر آتش نشانی فلنجدار PN16 ایستاده چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): ایستاده
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۱۷۷،۵۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر آتش نشانی فلنجدار PN16 ایستاده چدنی وگ ایران بی همتا
شیر آتش نشانی فلنجدار PN16 ایستاده چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): ایستاده
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۱۷۷،۵۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر آتش نشانی فلنجدار PN16 ایستاده چدنی وگ ایران بی همتا
شیر آتش نشانی فلنجدار PN16 ایستاده چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): ایستاده
سایز
۶"
قیمت (ریال)
۲۱۹،۶۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر آتش نشانی دفنی PN10 چدنی میراب
شیر آتش نشانی دفنی PN10 چدنی میراب
فشار: PN10 نوع(تایپ): دفنی
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر آتش نشانی دفنی PN10 چدنی میراب
شیر آتش نشانی دفنی PN10 چدنی میراب
فشار: PN10 نوع(تایپ): دفنی
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر آتش نشانی دفنی PN16 چدنی میراب
شیر آتش نشانی دفنی PN16 چدنی میراب
فشار: PN16 نوع(تایپ): دفنی
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر آتش نشانی دفنی PN16 چدنی میراب
شیر آتش نشانی دفنی PN16 چدنی میراب
فشار: PN16 نوع(تایپ): دفنی
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر آتش نشانی ایستاده PN10 چدنی میراب
شیر آتش نشانی ایستاده PN10 چدنی میراب
فشار: PN10 نوع(تایپ): ایستاده
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا