لوله و اتصالات پنج لایه

لوله پنج لایه

لیست قیمت لوله پنج لایه

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

ایجاد پیش فاکتور آنلاین توسط کارشناس: (ارسال تصویر یا فایل لیست خرید

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 200 متری
لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 200 متری
واحد: متر
سایز
۱۶
قیمت (ریال)
۱۹۶،۲۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 150 متری
لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 150 متری
واحد: متر
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۲۹۲،۱۲۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 100 متری
لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 100 متری
واحد: متر
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۴۷۱،۹۷۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 50 متری
لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 50 متری
واحد: متر
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۷۳۵،۷۵۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپرپایپ
لوله سوپرپایپ
واحد: متر
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۲،۶۰۹،۴۶۰
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپرپایپ
لوله سوپرپایپ
واحد: متر
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۳،۵۰۳،۲۶۰
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپرپایپ
لوله سوپرپایپ
واحد: متر
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۵،۳۵۷،۳۵۰
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپرپایپ
لوله سوپرپایپ
واحد: متر
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۹،۷۳۵،۸۸۰
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپرپایپ
لوله سوپرپایپ
واحد: متر
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۱۳،۳۰۳،۴۵۰
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپرپایپ
لوله سوپرپایپ
واحد: متر
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱۸،۱۸۱،۲۰۰
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا