لوله و اتصالات پنج لایه

لوله پنج لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت لوله پنج لایه

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 200 متری
لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 200 متری
واحد: متر
سایز
۱۶
قیمت (ریال)
۱۷۹،۷۴۱
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 150 متری
لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 150 متری
واحد: متر
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۲۶۰،۲۹۲
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 100 متری
لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 100 متری
واحد: متر
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۳۹۴،۲۵۳
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 50 متری
لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 50 متری
واحد: متر
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۶۱۴،۴۳۳
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپرپایپ
لوله سوپرپایپ
واحد: متر
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۲،۴۳۸،۳۳۰
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپرپایپ
لوله سوپرپایپ
واحد: متر
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۳،۲۷۴،۶۸۷
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپرپایپ
لوله سوپرپایپ
واحد: متر
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۵،۰۰۶،۶۹۷
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپرپایپ
لوله سوپرپایپ
واحد: متر
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۹،۰۹۹،۳۲۰
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپرپایپ
لوله سوپرپایپ
واحد: متر
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۱۲،۴۳۳،۷۳۹
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله سوپرپایپ
لوله سوپرپایپ
واحد: متر
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱۶،۹۹۲،۱۱۹
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا