شیرآلات چدنی و موتورخانه

شیر تخلیه هوا چدنی

لطفا توجه کنید

قیمت شیر تخلیه هوا چدنی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین قیمت شیر تخلیه هوا چدنی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه کوچک چدنی وگ ایران بی همتا
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه کوچک چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): تک روزنه کوچک
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۱۸،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه کوچک چدنی وگ ایران بی همتا
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه کوچک چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): تک روزنه کوچک
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۲۱،۵۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه کوچک چدنی وگ ایران بی همتا
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه کوچک چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): تک روزنه کوچک
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۲۳،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه بزرگ چدنی وگ ایران بی همتا
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه بزرگ چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): تک روزنه بزرگ
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۲۵،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه بزرگ چدنی وگ ایران بی همتا
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه بزرگ چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): تک روزنه بزرگ
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۲۹،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه بزرگ چدنی وگ ایران بی همتا
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه بزرگ چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): تک روزنه بزرگ
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۳۳،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه بزرگ چدنی وگ ایران بی همتا
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه بزرگ چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): تک روزنه بزرگ
سایز
۶"
قیمت (ریال)
۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه بزرگ چدنی وگ ایران بی همتا
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه بزرگ چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): تک روزنه بزرگ
سایز
۸"
قیمت (ریال)
۶۲،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 دو روزنه چدنی وگ ایران بی همتا
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 دو روزنه چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): دو روزنه
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۲۹،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 دو روزنه چدنی وگ ایران بی همتا
شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 دو روزنه چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 نوع(تایپ): دو روزنه
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۳۵،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا